Gemeente Meerssen | Herinrichting, onderhoud en verkeersmaatregelen St. Catharinastraat Ulestraten

Nieuwsbericht Herinrichting, onderhoud en verkeersmaatregelen St. Catharinastraat Ulestraten

Gepubliceerd op: 25 oktober 2019 11:00

Vooruitlopend op een definitieve inrichting van een 30 km-zone in de Sint Catharinastraat worden in de komende weken tijdelijke en aanvullende verkeers- dan wel snelheidsremmende maatregelen getroffen in de Sint Catharinastraat en de Pastoor Van Eijsstraat. Deze werken zullen uitgevoerd worden door BLM Wegenbouw.

Welke tijdelijke maatregelen worden nu genomen?

  • De huidige voorrangskruispunten worden opgeheven: Pastoor Halmansstraat, Dorpstraat, De Sauveurstraat, Groot Berghem, De Kling en Kasteelstraat.
  • De voorrangsregelingen worden ingetrokken door het verwijderen van de borden en het aanpassingen van de wegmarkeringen.
  • Plaatsen zogenaamde 'straatjuweeltjes' op rijweg (snelheidsremmers).
  • Instellen verbod voor vrachtauto´s en landbouwverkeer in de Sint Catharinastraat (met uitzondering van bestemmingsverkeer).

Dit zijn tijdelijke maatregelen die later definitief worden gemaakt door middel van een zogenaamd Verkeersbesluit.

Planning:

Bovenstaande maatregelen zullen in de komende weken gefaseerd worden uitgevoerd. De planning is als volgt:

Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november:
Aanpassen kruispunten vanaf Past. Halmansstraat t/m Kasteelstraat.

Maandag 18 november t/m vrijdag 22 november:
Plaatsen van vier straatjuweeltjes in de Sint Catherinastraat om daarmee wegversmallingen te creëren.

Verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden

Tijdens deze werkzaamheden blijft de straat open voor het verkeer. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. Wij doen ons uiterste best om eventuele hinder zo beperkt mogelijk te houden. Mocht er desondanks toch hinder ontstaan, dan vragen wij uw begrip hiervoor.