Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 32 - 9 augustus 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 32 - 9 augustus 2017

Gepubliceerd op: 09 augustus 2017 15:40

Weeknummer: 32
Datum: woensdag 9 augustus 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Nieuwe stappen in de digitale dienstverlening

De gemeente werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening aan de burgers. Ook in de digitale dienstverlening zetten we telkens nieuwe stappen. Sinds  2015 hebben we een volledig nieuwe website, die voortdurend verder wordt verbeterd en aangevuld met nieuwe mogelijkheden.

24-uurs dienstverlening: digitaal aanvragen & betalen

De gemeentelijke website bood tot voor kort alleen pdf-formulieren die u kon printen, invullen en opsturen. Om 24 uurs-dienstverlening mogelijk te maken en u de gang naar het bestuurscentrum te besparen, breidt de gemeente de dienstverlening via internet steeds verder uit. Zo kunt u sinds kort ook een aantal producten digitaal aanvragen en betalen. Door middel van uw DigiD worden uw naam en adresgegevens automatisch ingevuld.

Op dit moment kunt u de volgende producten digitaal aanvragen (en betalen):

 • Melden huwelijk  (geregistreerd partnerschap)
 • Aangifte geboorte
 • Aangifte overlijden

Het aantal producten dat u digitaal kunt aanvragen en betalen wordt het komende jaar stapsgewijs uitgebreid. Wilt u deze producten liever aanvragen aan de balie in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)? Dat blijft natuurlijk ook altijd mogelijk. Maak dan wel even een afspraak via telefoon 14 043. Wij werken altijd op afspraak.

Maak een afspraak

De gemeente Meerssen werkt op afspraak. Zo hoeft u niet onnodig te wachten, bent u direct aan de beurt en weten wij waarvoor u komt. U kunt een afspraak maken via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043) of via de gemeentelijke website www.meerssen.nl.

Let op: het afhalen van paspoorten, rijbewijzen en id-kaarten is mogelijk zonder afspraak (snelbalie: ma-vr 09.00-17.00 uur en do tot 20 uur)

Afspraak maken via de website

Sinds de komst van de nieuwe website was het al mogelijk online een afspraak te maken voor producten van Burgerzaken. Sinds kort kunt u ook voor diverse producten Vergunningen (Ruimte) een afspraak maken via de website. Voor de volgende producten kunt u via de gemeentelijke website een afspraak maken:

Burgerzaken

 • Aanvragen Nederlandse identiteitskaart, paspoort en rijbewijs
 • Adresonderzoek aanvragen
 • Eigen verklaring
 • Emigratie
 • Uittreksel BRP, Uittreksel Bewijs van in leven zijn of Uittreksel Burgerlijke Stand
 • Verhuizing binnen gemeente
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Vestiging vanuit andere gemeente
 • Gehandicapten Parkeerkaart afhalen
 • Vergunningen
 • Alcohol schenken, ontheffing
 • Alcohol schenken, vergunning
 • Bedrijf starten/uitbreiden
 • Boom kappen, vergunning
 • Evenement organiseren, melding of vergunning
 • Grafuitgifte
 • Horecabedrijf beginnen
 • Vuur stoken

Hoe maak ik online een afspraak?

U maakt een online afspraak via de gemeentelijke website www.meerssen.nl (beginpagina 'Afspraak maken')
of rechtstreeks via https://afspraken.meerssen.nl.

Aanmeldzuil

U ontvangt dan een e-mail met een bevestiging. In dit mailbericht staat een zogenaamde QR-code. Als u op de dag van uw afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum aankomt, kunt u met deze code inloggen op de aanmeldzuil en vervolgens even plaatsnemen.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Zij helpen u graag verder. Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--- 

Extra buffer bij regenval: aanleg bergbezinkbassin bij Witte Hoek Rothem

De komende maanden realiseert Avenue2  in opdracht van de gemeente Meerssen bij rotonde Witte Hoek in Rothem een bergbezinkbassin. Het bergbezinkbassin is een grote betonnen bak die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het voormalige bustransferium bij rotonde Witte Hoek. De betonnen bak wordt gekoppeld aan het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Met name bij langdurige of hevige regenval kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige regenwater komt dan in de betonnen bak terecht waardoor wateroverlast op straat wordt voorkomen. Na afbouw van het bergbezinkbassin richt de gemeente Meerssen rotonde Witte Hoek opnieuw in. In de nieuwe verkeerssituatie hebben (brom)fietsers voorrang.

Wanneer

Het werk start vanaf eind augustus. Naar verwachting is de bouw van het bergbezinkbassin nog voor de Kerst afgerond, inclusief de herinrichting van rotonde Witte Hoek. Dat is echter afhankelijk van de voortgang, aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Bij te koude temperaturen en/of vorst in de grond kan het rioolwerk vertraging oplopen. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op weekdagen van 7.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de avonduren of tijdens weekenden niet uitgesloten. Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar.

Hinder voor verkeer

De fietspaden langs de Maastrichterweg zijn permanent afgesloten tijdens de werkzaamheden. Soms is het nodig om ook het fietspad rondom rotonde Witte Hoek en langs de weg Kruisdonk af te sluiten. Dit wordt vooraf aangekondigd, onder andere via vooraankondigingsborden. Tot begin oktober zijn er geen afzettingen en omleidingen voor auto's nodig, met uitzondering van de Emmaweg. Vanaf de start van de werkzaamheden kunnen auto's niet meer via de Emmaweg de Maastrichterweg op rijden. Daardoor neemt het verkeer op de Kerkweg toe. Daar geldt gedurende de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten, met uitzondering van de parkeervakken die voor de duur van de werkzaamheden worden aangebracht aan de westzijde van de Kerkweg. Vanaf begin oktober (start rioolwerk) zijn er meer afsluitingen en omleidingen voor het verkeer. Vanaf november krijgt de rotonde een nieuwe inrichting. Informatie hierover volgt.

Informatie en vragen

De omwonenden zijn geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst hebben tevens een bewonersbrief ontvangen. Meer weten? Kijk op www.A2Maastricht.nl. Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn.

---

Plaatsen verkeersdrempel (druppelvorm) Vliek Ulestraten

Op maandag 14 augustus plaatst de gemeente Meerssen een drempel bij de komingang Ulestraten (Vliek-Sint Catharinastraat). Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig.

Verkeersmaatregelen
Vanaf maandagochtend 14 augustus 08.00 uur tot dinsdagochtend 15 augustus 08.00 uur wordt Vliek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Omleidingsroute
Voor verkeer vanuit Ulestraten en Meerssen-West wordt een omleidingsroute aangegeven vanaf rotonde Op de Beukel via de route Humcoverstraat - Past. N. de Reimstraat - Charles Eijckstraat - Bunderstraat-Kruisberg –Tunnelweg – Vliegvelweg - Nieuwe Vliekerweg - Vliek. Voor verkeer uit oostelijk richting wordt vanaf de rotonde Houthemerweg een omleidingsroute aangegeven via de route Herkenberg – Veeweg – Parallelweg - Proost de Beaufortstraat - Sint Josephstraat-Maastrichterweg –met vervolgens een aansluiting op de omleidingsroute vanuit Meerssen-West.

Verder

 • Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad.
 • Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar via de omleidingsroute.
 • Arriva zal de de plaatselijke dienstregeling uitvoeren. via de omleidingsroute,

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Opfriscursus verkeersregels

Bent u senior en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens worden bijgespijkerd over de (veranderde) verkeersregels? Grijp uw kans. In het Heuvelland wordt een cursus georganiseerd van drie dagdelen á 2 uur per dagdeel. Een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u onder het genot van een kopje koffie of thee bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren zijn veranderd. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, er is geen examen.

 • Wanneer: 5, 12 en 19 oktober 2017
 • Waar: Toeristenkerk, Rosstraat 5 in Gulpen
 • Tijd: 13.30-15.30 uur
 • Kosten: € 8,-

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij steunpuntzuid@vvn.nl opfris Heuvelland. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw deelname aan de cursus. U wordt geacht bij alle lessen aanwezig te zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkeersbesluit omgeving Kindcentrum De Wereldster

Betreft: het treffen van diverse verkeersmaatregelen ter regulering verkeer naar en van Kindcentrum Meerssen, Pastoor Dominicus Hexstraat.

Maatregelen die daartoe worden getroffen: onder meer het maken van voetgangersoversteekplaatsen, het maken van een fietsstraat, het plaatsen van verkeersborden verplichte rijrichting voor ander verkeer dan fietsverkeer, het instellen van een parkeerregime op de centrale parkeerplaats, het instellen van vergunningparkeren voor Charles Eijckstraat 55 t/m 63 (oneven), het aanduiden van een laad- en losplaats.

Inzage en beroepstermijn: van 10-08-2017  t/m 20-09-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij Rechtbank Limburg, afdeling Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor het veranderen van het bedrijf Dierenpension The Animal Farm,  Raar 40, 6231 RR Meerssen (ontvangen 15 februari 2017). Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.

Inzage: van 09-08-2017 t/m 19-09-2017

Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • bouwen van 2 stallen (legaliseren), Korte Raarberg ongenummerd, sectie L nr. 253, te Meerssen (ontvangen 13 juli 2017);
 • verlagen stoeprand ivm inrit, Lijsterbeslaan 14, 6241AN Bunde (ontvangen 5 juli 2017);
 • splitsen woning (legalisatie), Groeneweg 3f, 6241NW Bunde (ontvangen 10 juli 2017);
 • realiseren distilleerderij, Schonen Steynweg ong. te Moorveld (ontvangen 11 juli 2017);
 • oprichten carport, Hoogveldweg 61, 6231ES Meerssen (ontvangen 11 juli 2017);
 • bouwen stal/berging en hekwerken (legaliseren), Vliegveldweg Meerssen, sectie K nr. 408, (ontvangen 12 juli 2017);
 • plaatsen dakkapel (legaliseren), Weert 69, 6231RE Meerssen (ontvangen 14 juli 2017);
 • plaatsen paardenstal (legaliseren), Lange Raarberg ong., sectie L nr. 237, te Meerssen (ontvangen 18 juli 2017);
 • legaliseren bestaande bijgebouwen, Rector Thijssenstraat 49, 6237NH Moorveld (ontvangen 21 juli 2017);
 • uitbreiden/herinrichten parkeervoorziening & realiseren ondergrondse voorziening voor het bergen van regenwater, Pastoor Dominicus Hexstraat ong. te Meerssen (ontvangen 19 juli 2017);
 • legaliseren kippenstal, broeikas en prieel, Westbroek 5, 6243CE Geulle (ontvangen 21 juli 2017);
 • vernieuwen paardenstal (legaliseren), Lange Raarberg ong., sectie L nr. 238, te Meerssen (ontvangen 23 juli 2017);
 • vernieuwen achtergevel, Roggeveldstraat 14, 6241CW Bunde (ontvangen 29 juli 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • verwijderen asbest (dakbeschot), Sint Catharinastraat 28 te Ulestraten, 6235 BE (ontvangen 7 juni 2017);
 • verwijderen asbesthoudende materialen, Pastoor Geelenplein 5 te Meerssen, 6231 BP (ontvangen 13 juli 2017);
 • slopen woning, Kasennerweg 1 te Bunde, 6241 NL (ontvangen 14 juni 2017);
 • verwijderen asbest, Langs de Gewannen 20 te Ulestraten, 6235 NV (ontvangen 14 juni 2017);
 • verwijderen asbesthoudende materialen, Meerstraat 38 te Bunde, 6241 ND (ontvangen 14 juli 2017);
 • slopen diverse onderdelen, Markt 34 en 36 te Meerssen, 6231 LS (ontvangen 8 augustus 2016);
 • slopen stal, Dorpstraat 33 te Ulestraten, 6235 AC (ontvangen 4 juli 2017);
 • slopen brug, Geuldalweg ong. (sectie B, nr. 6148),  (ontvangen 27 juni 2017);
 • verwijderen asbest, Humcoverstraat 143 te Meerssen, 6231 JN (ontvangen 28 juni 2017);
 • verwijderen asbesthoudende materialen, Kerksteeg 11 te Meerssen, 6231 LV (ontvangen 5 juli 2017);
 • verwijderen asbesthoudende materialen, Bunderstraat 40 te Meerssen, 6231 EL (ontvangen 7 juli 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • wijzigen gebruik percelen en met toestemming gerealiseerde bouwwerken naar hobbymatig gebruik, Oostbroek ongenummerd (verzonden 17 juli 2017);
 • plaatsen rotondebordjes (reclame) op rotondes Houthemerweg, Maastrichterweg, Klinkenberg en Op de Beukel  (verzonden 18 juli 2017);
 • verbouwen woning, Moorveldsberg 63, 6243AX Geulle (verzonden 18 juli 2017);
 • wijzigen dakmateriaal van de eerder verleende omgevingsvergunning onder nummer HZ_WABO-2017-0075,  Andreas Sauerlaan 43, 6243CC Geulle (verzonden 19 juli 2017);
 • vergroten woning, Iepenlaan 52, 6241AG Bunde (verzonden 20 juli 2017);
 • oprichten van 6 woningen, Eijckerveld (verzonden 24 juli 2017);
 • realiseren van een atelierruimte en dierenverblijf, Hekstraat 51, 6235NK Ulestraten (verzonden 24 juli 2017);
 • realiseren daghoreca, Beekstraat 27, 6231LE Meerssen (verzonden 25 juli 2017);
 • verbouwen/renoveren van de gymzaal (intern), Kerksteeg 11, 6231LV Meerssen (verzonden 25 juli 2017);
 • realiseren carport met bovenverdieping, Klinkenberg 4, 6231BD Meerssen (verzonden 27 juli 2017);
 • plaatsen dakkapel en het uitbreiden bestaande aanbouw, Geuldalweg 6, 6231CD Meerssen (verzonden 27 juli 2017);
 • kappen van een linde, Klinkenberg 1, 6231BA Meerssen (verzonden 2 augustus 2017);
 • oprichten van een kapsalon, Kalverhof 3, 6241 CZ Bunde (verzonden 2 augustus 2017);
 • verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand, Weerterveld 7, 6231NC Meerssen (verzonden 3 augustus 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • verbouwen Proosdijschuur (realiseren van een woning en bouwen van een wintertuin),
 • Markt 34 en 36, 6231LS Meerssen (verzonden 20 juli 2017);
 • verhuren en brandveilig gebruiken van de woning als vakantiewoning, Stationsplein 3, 6231CN Meerssen (verzonden 20 juli 2017).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een duiker en put t.b.v. de watermolen op het adres Snijdersberg 31 te Geulle.

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • vergroten woning, Roggeveldstraat 15, 6241 CV Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 9 augustus 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen