Gemeente Meerssen | Groenonderhoud uiterwaarden Geulle aan de Maas

Nieuwsbericht Groenonderhoud uiterwaarden Geulle aan de Maas

Gepubliceerd op: 14 februari 2024 09:00

Vanaf medio februari tot medio maart werken we aan uiterwaardenbeheer groenonderhoud aan de noordzijde in de uiterwaarden bij Geulle aan de Maas. Dit gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat. Het werk wordt uitgevoerd door Maaskracht BV. Uit de inspecties is gebleken dat deze locatie niet voldoet aan de richtlijnen die er zijn voor begroeiing in de uiterwaarden langs de Maas. Dat betekent dat we hier met name zullen gaan snoeien.

Vegetatielegger

Die richtlijnen voor begroeiing zijn vastgelegd in de zogenoemde 'vegetatielegger'. Op basis daarvan worden de uiterwaarden van de Maas onderhouden met oog voor de doorstroming van hoogwater, natuurkwaliteit en waterkwaliteit.

Start na ecologische inspectie en afronding voor aanvang broedseizoen

Voor we beginnen met de werkzaamheden wordt het gebied geïnspecteerd door een ecoloog. Als blijkt dat er bijvoorbeeld burchten van dassen en/of bevers zijn, wordt er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voldoende afstand van gehouden om deze niet in hun leefgebied te verstoren. Dit doen we volgens de richtlijnen zoals omschreven in de gedragscode van Rijkswaterstaat. Het streven is dat de werkzaamheden klaar zijn voordat het officiële broedseizoen van vogels begint. Dat is 15 maart a.s.

Natuurlijke en veilige uiterwaarden

In ons dichtbevolkte land is uiterwaarden beheer belangrijk. De gronden langs een rivier veranderen voortdurend door het aan- en wegspoelen van grind, zand en klei (sediment) en door de natuurlijke aangroei van begroeiing. Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met anderen maatregelen als dat nodig is voor de bescherming en versterking van natuur en tegen hoogwater of overstromingen. We beheren en onderhouden de uiterwaarden met oog voor veiligheid én natuurwaarden.