Gemeente Meerssen | De gemeenteraad draait proef!

Nieuwsbericht De gemeenteraad draait proef!

Gepubliceerd op: 20 december 2023 11:15

Raad
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijkse bestuur van de gemeente Meerssen en organiseert regelmatig meedenkbijeenkomsten over plannen en projecten. De gemeenteraad heeft nu besloten dat inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven tussen de verkiezingen door ook met de gemeenteraad kunnen praten over wat er wel en niet moet gebeuren in hun gemeente. Op deze manier wil de gemeente
raad voorkomen dat oplossingen voor problemen niet als konijnen uit de hoge hoed van de raad komen. Daarbij wil de gemeenteraad zich vooral richten op de mensen die het aangaat.  

Hoe doe je dat, inwoners mee laten praten?

Eerst moet er tijd worden vrijgemaakt. De raad maakt een einde aan de lange raadsvergaderingen. Die worden korter en levendiger door beknopte, begrijpelijke en toegespitste taal. In de tijd die dit oplevert, wordt het gesprek met de inwoner gehouden. Rondom belangrijke onderwerpen gaat de raad rondetafelgesprekken voeren met inwoners en belanghebbenden. Verder gaat de raad op werkbezoek bij organisaties die belang hebben bij de onderwerpen. Na deze gesprekken worden zaken pas op papier gezet. Geen ideeën geproduceerd in een ivoren toren, maar ideeën die in samenspraak tot stand zijn gekomen. Ook worden er themadebatten met belanghebbenden, inwoners en organisaties georganiseerd, zodat burgers nogmaals aan het woord komen in het besluitvormingsproces.

Waarom niet alles meteen in beton gieten?

Geen goed idee, vindt de raad. Een nieuwe manier van werken moet je uitproberen, evalueren en aanpassen waar dat nodig is. Het jaar 2024 wordt dan ook gebruikt als proefjaar; de gemeenteraad gaat oefenen met nieuwe werkvormen. In de eerste helft van 2025 zal gekozen worden voor een definitief vergadermodel.

Vragen en ideeën

De organisatie van het proefjaar is in handen van de Griffie. Heeft u vragen of ideeën? Dan horen wij dat graag van u. U kunt een mail sturen naar de Griffier: yarka.dreessen@meerssen.nl