Gemeente Meerssen | Informatieavond Zonneweide Schietecoven op 23 augustus

Nieuwsbericht Informatieavond Zonneweide Schietecoven op 23 augustus

Gepubliceerd op: 10 augustus 2023 15:30

zon
Energiecoöperatie EMEC organiseert samen met het bedrijf Solar Energy Works (SEW) en de familie Petit een informatieavond over de plannen voor een zonneweide op het landgoed Schietecoven van deze familie Petit. De geplande weide ligt direct onder de landingsbaan van MAA en grenst aan het Kalverbos. Tot op heden is het gebied in gebruik als landbouwgrond. De grond is echter om diverse redenen nauwelijks geschikt voor landbouw (droogtegevoelig door plateauligging, veel grind en stenen). Dat is een van de redenen waarom de familie Petit haar terrein liever voor energieopwekking wil inzetten. Deze omschakeling zal direct positief effect hebben op de biodiversiteit: er wordt niet meer bemest, geploegd en gespoten; onder en tussen de panelen wordt bij- en vlindervriendelijk bloemzaad ingezaaid.
Op de informatieavond laten we zien wat de bedoeling is van het project.

- Dhr. Petit legt uit, waarom zijn familie gekozen heeft voor de transitie van landbouw naar groene energieopwekking.
- De gemeente Meerssen is uitgenodigd om haar standpunt in deze te geven.
- SEW toont aan de hand van duidelijke plaatjes waar de zonnepanelen geplaats worden en geeft uitleg over de technische aspecten en hoe de zonneweide wordt geïntegreerd in het landschap.
- EMEC zal uitleggen hoe zoveel mogelijk mensen uit Meerssen e.o. kunnen deelnemen, waarmee wij de noodzakelijke 50% burgerparticipatie hopen te bereiken.

De 4 partijen hechten er grote waarde aan, dat een zonneweide gedragen wordt door omwonenden en dat het financiële voordeel van een dergelijk project in de directe omgeving terechtkomt in plaats van weg te vloeien naar buitenlandse investeerders. Door lid te worden van de coöperatie en in te schrijven voor dit project, gaat u straks lokaal energie produceren en meedelen in de opbrengsten.
Geïnteresseerd in dit project? Kom naar de informatieavond en laat u informeren. U kunt daar ook vragen stellen en suggesties achterlaten voor aanpassingen aan het plan.
Inwoners van Schietecoven krijgen nog een persoonlijke uitnodiging in de bus.
Dus zet nu uw agenda. Informatieavond Zonneweide Schietecoven

- woensdag 23 augustus 2023
- Walk Inn, Groot Berghem 2, 6235 BL Ulestraten.
- Inloop vanaf 19.30, start presentatie 20.00 u, afsluiting rond 21.30 u.
Aanmelden via de website https://www.emec.nu/zonneweide-schietecoven/