Gemeente Meerssen | Afdeling Samenleving

Artikel Afdeling Samenleving

Manager afdeling Samenleving: Helmy Lalieu.

De afdeling Samenleving is verdeeld in drie teams. De manager van een afdeling stuurt rechtstreeks het eerst genoemde team aan. De twee andere teams staan onder leiding van een teamleider.

Team Welzijn en Maatschappij

Beleid afdeling Samenleving, openbare orde en veiligheid (OOV),
business control en afdelingssecretariaat.

Team Dienstverlening

Teamleider: Daisy Deutsmann.
Klant Contact Centrum (KCC), burgerzaken, verkiezingen en facilitaire zaken.

Sociaal Team

Teamleider: Marjolein Wattel.
WMO en jeugd.

Informatie

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Interessante links