Gemeente Meerssen | Update ruimen graven Begraafplaatsen Meerssen en Bunde

Nieuwsbericht Update ruimen graven Begraafplaatsen Meerssen en Bunde

Gepubliceerd op: 12 mei 2023 13:40

Enige tijd geleden heb je kunnen lezen dat de gemeente Meerssen start met het ruimen van graven op de begraafplaatsen in Meerssen en Bunde. Door de slechte weersomstandigheden van afgelopen periode en om te voorkomen dat hierdoor de paden te veel beschadigen, zijn de werkzaamheden uitgesteld naar mei en juni. Komende week starten de werkzaamheden op de begraafplaats in Meerssen. Voor het einde van mei zijn deze afgerond. Het ruimen van graven op de begraafplaats in Bunde start dan in juni. De werkzaamheden zijn klaar voor het einde van die maand.

De graven die geruimd worden, zijn graven waarvan de grafrechten afliepen. De rechthebbenden hebben een afstandsverklaring getekend.

Bovengrond ruimen graven

Het ruimen van de graven gebeurt vooralsnog alleen bovengronds. Dat betekent dat we alleen de grafbedekking van deze graven weghalen. De vrijgekomen grond werken we netjes bij.

Ondergronds ruimen van graven

Het ondergronds ruimen van graven gebeurt pas als er behoefte is aan nieuwe graven of als dit noodzakelijk is in verband met eventuele herinrichtingswerkzaamheden op het kerkhof. Bij het ondergronds ruimen worden de stoffelijke resten van overledenen volledig opgegraven. Deze worden vervolgens geplaatst in een verzamelgraf op de begraafplaats. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig en waardig. Na het ondergronds ruimen van een graf kan deze plaats opnieuw worden uitgegeven.

Welke graven worden geruimd?

De graven die geruimd worden, worden zijn op de begraafplaats voorzien van een wit plaatje (plantensteker) zonder tekst. Een lijst van de graven die geruimd worden, vind je op www.meerssen.nl. Monumentale en beeldbepalende graven worden behouden.

Raadsvoorstel toekomstbestendige begraafplaatsen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 mei bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel 'Toekomstbestendige begraafplaatsen'. Na vaststelling van dit raadsvoorstel informeren wij inwoners zo spoedig mogelijk over de toekomstige inrichting van de begraafplaatsen.