Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 16 maart 2023

Officiele publicatie

Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 16 maart 2023

Op donderdag 16 maart 2023 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. De vergadering begint om 19.00 uur in de bedrijfskantine van het gemeentehuis in Meerssen. Tevens kun je de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl en op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 6 maart 2023 behandeld en vastgesteld. Op 7 maart 2023 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 11 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 7 maart 2023 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kun je op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674

E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl