Gemeente Meerssen | Wat doet de gemeente Meerssen aan het bestrijden van onkruid?

Nieuwsbericht Wat doet de gemeente Meerssen aan het bestrijden van onkruid?

Gepubliceerd op: 27 juli 2023 11:40

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. Met name in de zomerperiode zijn er veel vragen en meldingen over onkruid (met name op verhardingen). In dit artikel leggen we uit hoe de gemeente de onkruidbestrijding aanpakt.

Onkruidbestrijding op stoepen en andere openbare plekken

De gemeente gebruikt geen chemische of giftige middelen om onkruid te verwijderen. Die zijn wettelijk verboden. Dat komt omdat deze middelen in de grond en het grondwater terechtkomen. Medewerkers van de MTB verwijderen in opdracht van de gemeente het onkruid op openbare plekken, zoals stoepen, pleinen, parkeerplaatsen, kiezelpaden en begraafplaatsen. Dat doen ze door het onkruid weg te branden of te schoffelen. Daarnaast onderhoudt MTB onder andere plantsoenen.

Onkruidbestrijding in de goten

De onkruidbestrijding in de goten wordt niet door de medewerkers van de MTB gedaan. Dit gebeurt door borstelwagens van stadsbeheer Maastricht, die het onkruid met een stalen borstel verwijderen. De onkruidbestrijding vindt plaats op vooraf geplande routes, maar het spreekt voor zich dat machinaal borstelen sneller gaat dan handmatig onkruid wegbranden of -schoffelen. Het kan dus voorkomen dat de stoep al gedaan is, maar de goot nog aan de beurt moet komen (en omgekeerd).

Onkruid tussen tegels
Onkruid voorkomen: wat kun jij doen?

Onkruid groeit het makkelijkst tussen de voegen van tegels. Als je regelmatig de stoep voor je deur veegt, veeg je meteen ook de voedingsbodem voor onkruid weg. Een zaadje krijgt hierdoor geen kans om te ontkiemen. Even de stoep vegen, zorgt dus ook voor minder onkruid. En zie je dat de borstelwagen rijdt? Zet je auto dan even aan de kant. 

Meer onkruid in het straatbeeld dan vroeger

Het borstelen van de goten gebeurt via een voorafgeplande route in zowel de zomer- als wintermaanden. In de winter is er minder groen, maar door in de goot terechtgekomen zaadjes preventief weg te borstelen, komt onkruid in de zomer minder snel omhoog. Door de inzet van milieuvriendelijke onkruidbestrijding wordt onkruid niet meer tot in de wortel weggehaald. Daardoor is onkruid lastiger te bestrijden en steekt het bovendien sneller de kop op. Om die reden kent ons straatbeeld meer onkruid dan vroeger het geval was. Maar onkruid mag natuurlijk nooit tot onveilige situaties leiden.

Melding doen

Weersomstandigheden - zoals afwisselend zon en regen – zorgen ervoor dat onkruid sneller terugkomt. Ontstaan er onveilige situaties door onkruid? Je kunt dit onder Regelen en Aanvragen melden in onze Gemeentewinkel (via een Melding Openbare Ruimte = MOR). Wil je een melding doen over onkruid op de stoep of in de goot: kies het MOR-formlier Wegen. Wil je een melding doen over onkruid in de groenvoorziening: kies het MOR-formulier Groen. Zo komt de melding meteen bij de juiste personen terecht en kan deze sneller worden afgehandeld. Je kunt de melding ook telefonisch doorgeven: bel daarvoor het algemene telefoonnummer van de gemeente Meerssen: 14 043.

Directe link naar Gemeentewinkel (formulieren: kies productinformatie -> omschrijving).

Let op

We krijgen ook regelmatig meldingen over onkruid op plekken die niet van de gemeente zijn. Denk aan gronden van particuliere eigenaren, of instanties zoals Wonen Meerssen of Waterschap Limburg. Wend je in dat geval tot de betreffende eigenaar of instantie. En elke melding over onkruid betekent een afwijking van de planning. Meld daarom alleen onveilige situaties.