Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering 7 en 10 november 2022

Officiele publicatie

Vooraankondiging raadsvergadering 7 en 10 november 2022

Op maandag 7 november 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats (begrotingsvergadering). De vergadering begint om 17.00 uur. Het vervolg van de vergadering is op donderdag 10 november 2022 vanaf 18.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl en via de lokale televisiezender Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 31oktober 2022 behandeld en vastgesteld. Op 1november 2022 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 45 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 1 november 2022 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674 E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl