Artikel Regelen & aanvragen

Via de Gemeentewinkel op deze website kunt u informatie over onze diensten & producten raadplegen. Diverse diensten & producten kunt u online aanvragen en betalen. Dit aanbod wordt gaandeweg uitgebreid. Bij andere producten & diensten kunt u een aanvraagformulier downloaden (pdf), uitprinten en voorzien van uw handtekening per post naar de gemeente sturen. 

Button Diensten & Producten

Loket Burgerzaken

Producten & diensten van het loket Burgerzaken (paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, uittreksels etc.) zijn uitsluitend op afspraak verkrijgbaar. U kunt een afspraak maken via deze website.

Sociaal Team

Bent u zoek naar informatie, advies of heef u vragen of zorgen over het (gedrag) van uw kind? Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij de gevolgen van het ouder worden, een beperking, een chronische ziekte of psychische problemen? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Sociaal Team

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bent u op zoek naar werk? Wilt u werken, maar kunt u (nog) niet werken? Heeft u bijzondere kosten? Wilt u inburgeren? Dan bent u bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (voorheen: Pentasz) aan het juiste adres.

Gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen op het gebied van gemeentelijke belastingen? Dan kunt u contact opnemen met BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg).  

Ondernemersloket

Heeft u vragen op het gebied van bedrijvigheid / ondernemen in de gemeente Meerssen? Raadpleeg dan het overzicht van producten & diensten in onze Gemeentewinkel. Of ga voor informatie naar het Ondernemersloket op deze website.  

Wet- en regelgeving raadplegen

Via de Regelingenbank kunt u wetten en regelgeving inzien van Rijk, provincie en gemeente. Bij de gemeente gaat het om twee soorten regelingen: verordeningen en beleidsregels. Verordeningen worden opgesteld door het college van b&w en vastgesteld door de gemeenteraad. Verordeningen bevatten rechten en plichten die voor alle mensen in de gemeente gelden. Een verordening kan nader worden uitgewerkt in beleidsregels. U vindt de Regelingenbank op www.overheid.nl. Regelingen worden bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl.   

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. 

 

Regelen & aanvragen