Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - melding - slopen van een garage en aanbouw - Luipertstraat 24, Moorveld

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - melding - slopen van een garage en aanbouw - Luipertstraat 24, Moorveld

Gemeente Meerssen heeft op 13 augustus 2021 een melding ontvangen voor het slopen van een garage en aanbouw, Luipertstraat 24, 6237 NM Moorveld.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Als iemand iets wil slopen, geldt hiervoor een meldingsplicht op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. Deze melding is ter informatie. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Heeft u vragen over deze melding?

U kunt tot zes weken na ontvangst van de melding met vragen terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.