Gemeente Meerssen | Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 26 april 2022 12:55

Lintjesregen collage

 • De heer Paul Notten uit Moorveld
 • De heer Will Timmermans uit Meerssen
 • De heer Paul Elshout uit Meerssen 
 • De heer Guido Severijns uit Meerssen
 • Mevrouw Carlie Rings uit Meerssen
 • De heer Guus Gerards uit Meerssen

Zij werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat!

Achtergrond

De heer Paul Notten uit Moorveld

Paul Notten

De heer Paul Notten was tot zijn pensionering in 2002 werkzaam als adjunct-directeur Sociale Zaken bij de gemeente Maastricht. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1980-heden was/is Paul Notten secretaris en voorzitter van Stichting Vrienden van Avé Maria in Geulle. Deze stichting heeft als doel het verwerven van (geld)middelen voor voorzieningen, die het woon- en leefklimaat van de bewoners van het zorgcentrum Avé Maria aangenamer maken.
 • Van 1990-heden was/is hij vrijwilliger bij IVN, afdelingen Ulestraten en Meerssen. De decorandus schrijft artikelen voor het contactblad. Daarnaast heeft hij diverse keren zijn tuin/arboretum opengesteld voor excursies, waarbij hij als gids uitleg geeft over bijzondere planten en bomen.
 • Van 1993-2003 was Paul Notten voorzitter van Tennisvereniging De Pletschmeppers in Geulle.
 • Van 2000-heden was/is Paul Notten vrijwilliger bij Tennisvereniging De Pletschmeppers te Geulle. Als lid van de parkcommissie helpt hij bij het onderhouden van het park.
 • Van 2000-heden was/is hij redactielid van het heemkundeblad van Heemkundevereniging Gäöl.

De heer Notten wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Paul Notten

Paul Notten

---

De heer Will Timmermans uit Meerssen

Will Timmermans

De heer Will Timmermans is werkzaam als leidinggevende bij het administratiekantoor van de Verenigde Apotheken Limburg B.V. in Maastricht.

Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1988-2001 was Will Timmermans lid van het sectiebestuur van de toenmalige basisschool Op 't Hwagveld in Meerssen.
 • Van 1988-heden was/is de decorandus vrijwilliger bij het Parochiecluster Meerssen, bestaande uit de parochies Sint Joseph Arbeider, de Heilig Hart van Jezuskerk en de Basiliek van de Heilige Bartholomeus. Hij was/is penningmeester, beheerder, koster en lector. Ook was/is hij financieel administrateur en penningmeester van de Basiliek van de Heilig Bartholomeus. Verder was/is betrokkene lid van de Diocesane Financiële Commissie van het Bisdom Roermond, bestuurslid en penningmeester van het dekenaat en lid van de redactie van het parochieblad.
 • Van 1990-heden was/is Will Timmermans penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Ziekencomité Meerssen-West. Dit comité bezoekt zieken en organiseert activiteiten voor senioren. Hij onderhoudt de communicatie met de gemeente en hij haalt het oud papier op.
 • Van 1999-heden was/is de heer Timmermans vrijwilliger bij Parochiecluster Elsloo-Meers, bestaande uit de Sint Jozefkerk, de Sint Augustinuskerk en de Mariakerk. Hij verzorgt de financiële administratie.
 • Van 2010-heden was/is Will Timmermans penningmeester/secretaris van de Imkervereniging Mergelland, een afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Ook was/is hij afgevaardigde van de Limburg-groep en lid van de kascommissie van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.

De heer Timmermans wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Will Timmermans

Will Timmermans

--- 

De heer Paul Elshout uit Meerssen

Paul Elshout

De heer Paul Elshout is werkzaam als medewerker Toerisme bij de gemeente Echt-Susteren. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1982-1986 en van 1998-2000 was Paul Elshout voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Scouting Meerssen. Hij was gidsenleider, begeleidde een jeugdgroep en organiseerde mede het programma van deze groep.
 • Van 1993-2008 was de heer Elshout voorzitter/2e penningmeester van de Stichting Animato. Hij zorgde dat de stichting weer financieel gezond werd. Daarnaast was hij woordvoerder over de nieuwe huisvesting en voerde hij onderhandelingen met de gemeente en de architect. Tevens zamelde hij fondsen in en organiseerde hij in 1996 het grote openingsfeest van de nieuwe locatie. Verder richtte hij de linedancegroepen op.
 • Van 2000-2003 was Paul Elshout voorzitter van voetbalvereniging V.V. Amicitas in Meerssen. Hij was gastheer bij wedstrijden, aanspreekpunt en contactpersoon. Toen de club in 2013 niet bestand bleek voor de toekomst zorgde hij voor de opheffing en afwikkeling.
 • Van 2005-heden was/is de heer Elshout vrijwilliger bij de Stichting Ziekencomité Meerssen-West. Hij zamelt het oud papier in.
 • Van 2008-2017 was de decorandus bestuurslid/griffier/voorzitter van Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob regio Limburg. Hij zette een maandelijkse informatieavond op, organiseerde de tweejaarlijkse regiobijeenkomsten en de landelijke ledendag. Daarnaast was hij redactielid van de nieuwsbrief en heeft hij het evenement Bezin in Limburg opgezet waarin de wereld van wellness en bezinning werden samengebracht.
 • Van 2014-heden was/is Paul Elshout secretaris van de Broederschap Heilige Jacobus de Meerdere in Roermond. Hij begeleidt enkele novieten bij hun inauguratie tot broeder. Daarnaast ondersteunt hij bij de organisatie van speciale gelegenheden zoals de jaarlijkse viering van de Pelgrims- en Jacobusmis en is hij lid van het comité Organisatie Heilig Jaar, dat naar verwachting wordt bezocht door honderden pelgrims.
 • Van 2015-heden was/is hij penningmeester van de Stichting Duurzaam Meerssen. Hij heeft bijgedragen aan de oprichting van de stichting en adviseert bij projecten.
 • Van 2021-heden was/is de decorandus bestuurslid van de Stichting Vrienden van Klooster Wittem. Hij initieert en organiseert mede activiteiten om fondsen te werven.

De heer Elshout wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Paul Elshout

Paul Elshout

---

De heer Guido Severijns uit Meerssen

Guido Severijns

De heer Guido Severijns is werkzaam als zelfstandig in- en verkoper van antieke mechanische muziekinstallaties in Meerssen. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 2004-heden is Guido Severijns vrijwilliger bij het Meerssens Mannenkoor. Hij stelt zijn bestelbus beschikbaar voor het vervoer van geluidsapparatuur en podiumblokken, hij is voorzitter van de commissie markten & marktplaats, voorzitter van de activiteitencommissie, voorzitter van de jubileumcommissie en lid van de technische commissie
 • Vanaf 2008-heden is de decorandus actief voor de Stichting Ruggesteun Meerssen. Hij zet zich in voor de inzameling van voedsel bij de middenstand en de boeren in de omgeving. Hij coördineert de verkoop van spullen om fondsen te werven. Hij initieerde de winkel voor de permanente verkoop van kleding, speelgoed en babyartikelen, waarbij hij tevens meehelpt het pand op te knappen en waar tzt ook de winkel zal bemannen.

De heer Severijns wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Guido Severijns

Guido Severijns

---

Mevrouw Carlie Rings uit Meerssen

Carlie Rings

Mevrouw Carlie Rings was tot haar pensionering werkzaam als doktersassistente bij het MUMC+. Zij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1988-2000 was Carlie Rings secretaris van het bestuur van de voorheen competitieve Badmintonvereniging Smash '69 gedurende 3 bestuursperioden. Zij verzorgde de verslaglegging, administratie, communicatie en correspondentie voor de badmintonvereniging.
 • Van 1997-2018 was de decoranda bestuurslid/secretaris van buurtvereniging 't Pleintsje. Ze verzorgde de administratie, notulen, het jaarverslag en de ledenlijst. Ze was intensief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt en de overige activiteiten van de buurtvereniging.
 • Van 1997-heden functioneert Carlie Rings als secretaris van het Meerssens Mannenkoor. Mevrouw Rings heeft door haar betrokkenheid ervoor gezorgd dat het Mannenkoor een plaats in de koorwereld van Limburg verworven heeft. Ze is betrokken bij de uitgifte van het verenigingsblad De Geulecho, dat 3 x per jaar verschijnt. Ze is actief in de Activiteitencommissie en organiseert mede de jaarlijkse barbecue en de wandeling voor leden en partners en biedt daardoor een platform voor sociale contacten en gezelligheid. Recent is decoranda toegetreden tot de Jubileumcommissie in verband met de organisatie van de festiviteiten rondom het 25 jarig bestaan in 2022.
 • Sinds 2020 is de decoranda actief als bestuurslid voor bewonerscommissie Meerssen Oost/Ulestraten. De bewonerscommissie informeert en adviseert bewoners en bemiddelt bij conflicten tussen bewoner en verhuurder.
 • Vanaf 1995 is Carlie Rings mantelzorger voor haar familie.

Mevrouw Rings wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Zij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Carlie Rings

Carlie Rings

---

De heer Guus Gerards uit Meerssen

Guus Gerards

De heer Guus Gerards was tot zijn pensionering werkzaam als tandarts. In zijn werkzame leven verrichtte hij tandheelkundige werkzaamheden voor de verstandelijke gehandicapte bewoners van Watersley in Sittard. Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Vanaf 1965-heden is Guus Gerards onbezoldigd violist bij een gelegenheidsensemble dat optredens verzorgt in verzorgingshuizen, en bij kerkelijke gelegenheden.
 • Van 1980-2005 is de decorandus keurmeester van het Mergellandschaap. De doelstelling was het herstel van het oorspronkelijke grasland en de terugkeer van inheemse planten.
 • Van 1995-heden is Guus Gerards actief als bestuurslid voor de Stichting Boeken voor Mensen Maastricht, waarvan hij tevens medeoprichter was. De stichting is met steun van de Rotary Maastricht-Oost opgericht en verzamelt boeken en verkoopt deze. De opbrengst is bestemd voor goede doelen. Betrokkene heeft de leiding over de afdeling Muziek en verzorgt de catering tijdens de jaarlijkse verkoop. De opbrengst van de verkoop van boeken bedraagt ca € 30.000 per jaar en komt ten goede aan de mensen die het nodig hebben. De stichting telt inmiddels 31 vrijwilligers.
 • Vanaf 2004-2007 en van 2011-2021 is decorandus bestuurslid van het Kerkbestuur van Parochie H. Bartholomeus. Hij zorgde ervoor dat diverse kerkkoren van buiten de parochie de zondagse mis kwamen opluisteren. Dat deed hij ook voor de parochie in Rothem. Hij onderhield de contacten o.a. met de stichting Vrienden van de Basiliek en andere betrokken instanties ten behoeve van de realisatie van de restauratie van de Basiliek.
 • Sinds 2008-heden zet Guus Gerards zich in voor de Stichting tot Behoud van Religieus Erfgoed in Meerssen.

De heer Gerards wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Hij werd daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Guus Gerards

 Guus Gerards

Foto's: Aron Nijs fotografie