Gemeente Meerssen | Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Lintjesregen in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 26 april 2024 12:40

Lintjesregen 2024 - algemeen
Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz in het kader van Lintjesdag vijf Koninklijke Onderscheidingen uit aan:

 • Mevrouw Annie Dekkers-Bouwens uit Geulle
 • De heer Leo Direks uit Bunde
 • De heer Harrie van den Boorn uit Meerssen
 • Mevrouw Annie Heynens-Bos uit Meerssen
 • Mevrouw Marie-Thérèse Crombag-Slangen uit Meerssen

Van harte proficiat!

Achtergrond

Annie Dekkers-Bouwens uit Geulle - Lid in de Orde van Oranje Nassau


Lintjesregen 2024 - Mevrouw Dekkers

Mevrouw Annie Dekkers-Bouwens was werkzaam als receptionist bij de penitentiaire Inrichting Overmaze en is in 2009 gepensioneerd. Zij ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1977-heden - Bestuurslid (1977-1985), voorzitter (1985-1995) van en vrijwilliger bij de Buurtvereniging Brommelen. De decoranda is betrokken bij het onderhoud en de opening van de Banneuxkapel en bij de processie. In het verleden zette zij zich in voor tal van sociale activiteiten. Vanaf 1995 is zij incidenteel betrokken bij de buurtvereniging.
 • Van 1986- heden - Vrijwilliger bij de Nierstichting. Zij coördineer de collecte in Geulle tijdens de jaarlijkse collecteweek.
 • Van 2008-2023 - Vrijwilliger bij de werkgroep warme maaltijdvoorziening Bunde-Geulle. Zij bezorgde een warme maaltijd bij thuiswonende ouderen.
 • Van 2010-heden - Vrijwilliger bij de Parochie St. Martinus in Geulle. Sinds januari is zij lid van het parochieteam. Daarvoor was ze secretaris van het kerkbestuur (2010- 2023). Daarnaast vervult ze onder meer de volgende taken: de coördinatie van de jaarlijkse vastenactie, het opmaken van de maandelijkse roosters voor de acolieten, lectoren, organist en zangkoren, het administreren van de collectegelden, de bestellingen van de benodigdheden voor de heilige missen, de coördinatie van het onderhoud en van de openstelling van de Mariakapel, de organisatie van de vrijwilligersdagen en de sacramentsprocessie, de attenties voor parochianen ende afhandeling van administratieve zaken bij uitvaarten, huwelijken en doopsels.

Mevrouw Annie Dekkers-Bouwens kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Op grond van deze verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en buurtcohesie is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Leo Direks uit Bunde - Lid in de Orde van Oranje Nassau


Lintjesregen 2024 - Leo Direks uit Bunde

De heer Leo Direks was werkzaam bij de Provincie als (adjunct-) clustermanager. In april 2020 is hij gepensioneerd. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

 • Van 1989-heden - Tweede secretaris (1989) en voorzitter (2010-heden) van de Harmonie en Drumband Sint Agnes Bunde. Betrokkene onderhoudt het contact met andere lokale (muziek)verenigingen, fungeert als lid van de muziekcommissie, werft fondsen en haalt mede het oud papier op. Hij is nauw betrokken bij de slagwerkgroep en het jeugdorkest.
 • Van 1995-2000 - Lid van de medezeggenschapsraad bij de basisschool Franciscus Bunde.
 • Van 2017-2021 - Secretaris van Stichting Sint Agnes 100. Hij organiseerde mede zes grote evenementen vanwege het 100-jarig bestaan van de gelijknamige harmonie en drumband, evenals het (laten) componeren van een jubileumcompositie.
 • Van 2021-heden - Voorzitter Stichting Multifunctioneel Centrum Bunde. Betrokkene zet zich in voor het duurzaam, energie- en milieuvriendelijk verbouwen van de huidige parochiekerk tot een multifunctioneel centrum. Hij onderhoudt het contact met de verenigingen, het kerkbestuur, de gemeente en het bisdom.

De heer Leo Direks wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Voor zijn verdiensten op het terrein van o.a. muziek en dorpscohesie is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Harrie van den Boorn uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau


Lintjesdag 2024 - Harrie van den Boorn uit Meerssen

De heer Harrie van den Boorn was werkzaam als zelfstandig ondernemer van Heads Hair Fashion in Meerssen. Sinds 2023 is decorandus gepensioneerd. Sinds 1976 is betrokkene actief lid van Harmonie Wilhelmina Wolder. Daarnaast ontplooit/ontplooide hij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1976-2023 - Lid van de instrumentencommissie en lid van de contactgroep. In 2008 was hij medeorganisator van de grote reünie ter ere van het 100-jarig bestaan.
 • Van 1985-2016 - Oprichter en lid van de redactie van het verenigingsblad 'Het Blouw Kallepingske'. Decorandus was tevens auteur en actief in de fondsenwerving.
 • Van 2005-heden - Voorzitter van Stichting Supportersvereniging Harmonie Wilhelmina Wolder. Hij was medeorganisator van activiteiten ten behoeve van de fondsenwerving.
 • Van 2008-2016 is decorandus betrokken bij de organisatie van het jeugdkamp.
 • Van 2010-2021 - Lid van de concertcommissie. Hij was o.a. initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse thema-en galaconcerten. Ook hier was hij actief in de fondsenwerving.

De heer Harrie van den Boorn kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Op grond van zijn verdiensten op het terrein van muziek is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Annie Heynens-Bos uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau


Lintjesregen 2024 - Annie Heynens-Bos uit Meerssen

Mevrouw Annie Heynens-Bos is sinds 2006 maatschappelijk zeer betrokken.

 • Van 2001-2018 - Vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis in Maastricht. Ze fungeerde als gastvrouw en eerste aanspreekpunt voor de gasten van het huis.
 • Van 2006-2015 - Penningmeester van de Stichting Voedselbank Zuid-Limburg.
 • Van 2010-2015 - Penningmeester van Dameskoor Belcanto-Resonance in Valkenburg aan de Geul. Ze leidde het koor door een roerige periode en zorgde dat zij er juist beter uit kwamen.
 • Van 2016-heden - Vrijwilliger bij de Bibliotheek-Aan-Huis in Meerssen. Ze haalt mensen op die niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen komen en helpt hen met het uitzoeken van boeken.
 • Van 2018-heden - Penningmeester van Vrouwengilde Meerssen. Betrokkene is medeorganisator van de wekelijkse activiteiten.

Mevrouw Annie Heynens-Bos wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Op grond van haar verdiensten op het gebied van welzijn, bibliotheekwezen en muziek is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marie-Thérèse Crombag-Slangen uit Meerssen - Lid in de Orde van Oranje Nassau


Lintjesregen 2024 - Marie-Thérèse Crombag-Slangen uit Meerssen

Mevrouw Marie-Thérèse Crombag-Slangen was werkzaam als leerkracht in het speciaal onderwijs. Zij ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1978-heden - Opzetten en begeleiden van groepen Meer Bewegen voor Ouderen. Ook verzorgt betrokkene lessen koersbal aan senioren, onder andere in zorgcentrum Ave Maria in Geulle. Tevens verzorgt zij de lessen extramuraal.
 • Van 1979-1992 - Bestuurslid en vrijwilliger bij de Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk in Geulle. Ook was zij betrokken bij de Werkgroep Jongeren Geulle. Betrokkene organiseerde diverse activiteiten, zoals Kindervakantiewerk, Koninginnedag, de Kerstviering en het jeugdcarnaval. Daarnaast was zij voorzitter van Kindervakantiewerk.
 • Van 1999-2016 - Voorzitter van Rothem's Harmonie.
 • Van 2010-heden - Taalvrijwilliger bij de Bibliotheek Meerssen.
 • Van 1994-2002 - Raadslid en fractievoorzitter Groot Meerssen 2000
 • Van 2018-heden - Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Basiliek in Meerssen. De stichting verzamelt financiële middelen ten behoeve van het behoud van het rijksmonument de Basiliek van het Heilige Sacrament. Daarnaast werft betrokkene donateurs en vrijwilligers

Mevrouw Marie-Thérèse Crombag-Slangen kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Op grond van deze verdiensten met als zwaartepunt op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, bibliotheekwezen en monumentenzorg is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto's: Aron Nijs