Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Lintjesregen in de Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 26 april 2019 12:05

Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz in het kader van Lintjesdag Koninklijke Onderscheidingen uit aan:

Mevrouw Agnes Jonkhout uit Geulle
Lid in de Orde van Oranje Nassau

mw Agnes Jonkhout en dhr Harrie Peil

Mevrouw A.M.A. (Agnes) Jonkhout was werkzaam als leidinggevende bij de Hema Sittard. Zij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1992-heden voorzitter van Vrouwenbond Sint Apollonia Geulle. De vrouwenbond telt ca. 100 leden. Mevrouw Jonkhout is verantwoordelijk voor de PR-activiteiten, organiseert de Vrouwendag en verricht diverse andere activiteiten. Daarnaast geeft ze voorlichting op huishoudelijk, maatschappelijk en cultureel gebied en zet ze zich in voor de uitstapjes van de Vrouwenbond.
 • Van 1998-2004 en van 2010-heden was/is mevrouw Jonkhout gemeenteraadslid in de gemeente Meerssen.
 • Van 2003-2011 was de decoranda lid van de Provinciale Staten van Limburg.
 • Van 2004-heden is mevrouw Jonkhout actief voor Tennisvereniging De Pletschmeppers Geulle. Ze was 8 jaar lid van de Kantinecommissie en zette zich gedurende 5 jaar in voor het jaarlijkse bondstoernooi Geulle-Open. Ze coördineert en instrueert de vrijwilligers, doet de inkoop en bereidt maaltijden. Mevrouw Jonkhout fungeert als gastvrouw bij diverse toernooien, verricht huishoudelijke taken in het clubhuis en verzorgt de lunch voor de ploeg van het parkonderhoud.
 • Daarnaast was de decoranda van ca. 1990-2016 actief als collectant voor de Hartstichting.

Mevrouw Agnes Jonkhout wordt gekwalificeerd als een persoon die zich geruime tijd vrijwillig en belangeloos heeft ingezet voor de samenleving en/of anderen heeft gestimuleerd. Ze is daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Harrie Peil uit Geulle
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer H.M.M. (Harrie) Peil ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

 • Van 2004-heden voorzitter van tennisvereniging De Pletschmeppers uit Geulle. Decorandus initieerde onder meer het jaarlijkse bondstoernooi Geulle Open en diverse andere toernooien. Hij functioneert als toernooileider, planner en cateraar. Hij legde een minibaan voor de jeugd aan en  draagt zorg voor het park en de banen, verricht maai- en snoeiwerk en baanonderhoud.
 • Van 2004-heden is de heer Harrie Peil secretaris van de Heemkundevereniging Gäöl.
  Hij verzorgt de distributie van het verenigingsblad en organiseert diverse evenementen van de Heemkundevereniging.
 • Van 2008-2018 was decorandus secretaris van het Gäöls Mannenkoor. Daarnaast was/is hij lid van diverse commissies.
 • Van 2016-heden is decorandus mede-initiatiefnemer, secretaris en penningmeester van de Stichting Hulp aan Vluchtelingen Calais. De heer Peil verzorgt publicaties in diverse media en haalt hulpgoederen op bij de inleverpunten. Hij rijdt meerdere keren per jaar met eigen vervoer naar Calais om de hulpgoederen af te leveren. Daarnaast is hij wekelijks bezig met het sorteren van kleiding en brengt de overtollige kleding naar de kledingbank in Maasbracht

De heer Harrie Peil wordt gekwalificeerd als iemand die zich vele jaren onbaatzuchtig en betrokken heeft ingezet ten bate van de gemeenschap en is op grond van zijn totale verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Foto: zie hierboven.

De heer Cor Frissen uit Geulle
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Telefoontje aan de heer Frissen

De heer C.H.H.M. (Cor) Frissen is werkzaam bij Daily Fresh Food in Geleen. Daarnaast ontplooit hij de volgende activiteiten:

 • Van 1998-heden is de heer Frissen vrijwilliger bij en bestuurslid van Handbalvereniging Marsna Iason Combinatie in Meerssen. Hij fungeert als activiteitencoördinator en draagt zorg voor het ophalen van oud papier. Verder maakt hij de nieuwsbrieven en is hij contactpersoon voor de scheidsrechters. Tevens is hij spreker bij diverse wedstrijden en draagt hij zorg voor de kleding van alle teams. Daarnaast beheert hij de materialenvoorraad en fungeert hij als aanspreekpunt.

De heer Cor Frissen kan worden aangemerkt als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Op grond van zijn verdiensten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wegens afwezigheid wordt deze Koninklijke Onderscheiding op een latere datum uitgereikt. De heer Frissen is vanochtend telefonisch op de hoogte gesteld en gefeliciteerd door de burgemeester.

Mevrouw Riny Timmermans-Frijns uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mw Timmermans-Frijns

Mevrouw C.J.M. (Riny) Timmermans-Frijns ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

 • Van 1989-heden is decoranda vrijwilliger bij Parochie Sint Jozef-arbeiderskerk in Meerssen-West. Ze ontwierp het parochievaandel en leidde van 1994-2002 de kindernevendienst. Thans verzorgt zij o.a.  bloemversieringen, heeft zitting in het processiecomité en leidt tijdens Kerst het 'kindje wiegen'. Daarnaast onderhoudt zij de Fatimakapel en vervaardigt zij het parochieblad dat zij tevens distribueert. Ook is zij contactpersoon voor de Lourdesreizen.
 • Van 1999-heden is mevrouw Timmermans voorzitter van het Ziekencomité Meerssen-West. Zij bezoekt de zieken en ouderen van deze gemeente, organiseert de kerstpakkettenactie en zorgt voor de paasattentie en de palmpasenstokken. Daarnaast coördineert decoranda de papierinzameling waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de activiteiten van dit comité. Tevens organiseert mevrouw Timmermans busreizen naar o.a. Lourdes.
 • Van 2003-augustus 2018 was decoranda remedial teacher en bibliothecaris bij het OrthoPedagogisch Didactisch Centrum St. Michaël in Maastricht, een school voor blinde en slechtziende scholieren.

Mevrouw Riny Timmermans-Frijns kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en/of anderen heeft gestimuleerd. Voor deze verdiensten is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jo Frenken uit Ulestraten
Lid in de Orde van Oranje Nassau

dhr Jo Frenken

De heer J.A. (Jo) Frenken was in zijn werkzame leven hoofdoperator bij SABIC. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1982-heden is de heer Frenken bestuurslid en vrijwilliger bij IVN Natuur en Educatie, afdeling Ulestraten. Betrokkene fungeert als contactpersoon voor de locatiehuur en de scholen. Daarnaast coördineert hij het onderhoud van de natuurhistorische moestuin Kwallef en is hij betrokken bij het ecologisch ontwikkelen van de paden in het Vliekerbos en bij het ontwikkelen van het natuurgebied Biesenberg.
 • Van 2001-heden is decorandus bestuurslid van Tennisvereniging De Gewannen in Ulestraten. Hij is voorzitter van de technische commissie en is verantwoordelijk voor het baanonderhoud. Tevens is hij lid van de recreatiecommissie.
 • Van 2009-heden is de heer Frenken vrijwilliger bij de Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe. Decorandus organiseert vijf activiteiten per jaar.

De heer Frenken kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en/of anderen heeft gestimuleerd. Op grond van zijn verdiensten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Nico Vandewall uit Meerssen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

dhr Nico Vandewall

De heer Vandewall is werkzaam als leidinggevende bij Stichting Radar. Radar ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in Zuid-Limburg. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Daarnaast maakt de heer Vandewall zich al bijna 45 jaar in vanuit diverse functies voor het Kindervakantiewerk Meerssen, voortgekomen uit het Jongerencentrum Meerssen: JeCeMe. Van 1974-1989 was Nico Vandewall actief als vrijwilliger en van 1989-2004 zowel als voorzitter van JeCeMe en als penningmeester van het Kindervakantiewerk. Tevens richtte de heer Vandewall diverse werkgroepen op zoals de fotogroep, de woensdagmiddaggroep en de toneelgroep Animato.
 • Van 1994-2000 zette de heer Vandewall zich in als voorzitter van de toneelgroep. Animato kende destijds nog slechts twee bestuursleden en de opheffing leek onvermijdelijk. Als voorzitter heeft de decorandus de groep draaiende gehouden en nieuwe bestuursleden geworven. Ook verzorgde hij de PR voor Animato. Toen de problemen achter de rug waren, droeg de heer Vandewall het voorzitterschap over.  Thans voorziet hij het bestuur van advies, ontwerpt hij het decor, schrijft en regisseert hij toneelstukken. In 2011 werd decorandus benoemd tot erevoorzitter van de Stichting Kindervakantiewerk.
 • Daarnaast gaf hij van 1985-2000 training bij de Ambysche Volleyball Club in Maastricht en training bij de Meerssense Turnclub Volharding.

Gezien de aard, duur en betekenis van de activiteiten met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van jeugdwelzijn, is de heer Nico Vandewall benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte proficiat allemaal!