Gemeente Meerssen | Regio Deal - 40 miljoen voor een ingenieus, groen en gezond Zuid-Limburg

Nieuwsbericht Regio Deal - 40 miljoen voor een ingenieus, groen en gezond Zuid-Limburg

Gepubliceerd op: 01 november 2023 15:05

Het Rijk heeft voor de periode 2022 - 2025 € 900 miljoen uitgetrokken voor Regio Deals. In de Regio Deals werken Rijk en regio (regionale en lokale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) nauw samen. Doel: een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers. 

Ook Meerssen werkt samen in een Regio Deal  

Regio Deal - overzicht samenwerkende gemeenten-
Op 1 november hebben het Rijk en tien gemeenten in centraal westelijk Zuid-Limburg een Regio Deal gesloten met de titel 'Ingenieus, Groen en Gezond: Zuid-Limburg maakt Nederland groter'. De samenwerkende gemeenten zijn:

 1. Beek
 2. Beekdaelen
 3. Eijsden-Margraten
 4. Gulpen-Wittem
 5. Maastricht
 6. Meerssen
 7. Sittard-Geleen
 8. Stein
 9. Vaals
 10. Valkenburg aan de Geul

40 miljoen voor leefbaarheid, gezondheid en economische groei

Centraal westelijk Zuid-Limburg kampt met een kwetsbare sociale structuur en gezondheidsopgaven. Op het gebied van zowel wonen als circulaire economie, industrie en landbouw moet het anders. Enerzijds is er een tekort aan geschoold personeel. Anderzijds kampt de regio met een lage arbeidsparticipatie en alle maatschappelijke gevolgen van dien. Ook staat de kwetsbare natuur in Zuid-Limburg al jaren onder druk. Het Rijk geeft daarom een financiële impuls van 20 miljoen euro. De regio verdubbelt dit bedrag. Dankzij deze investering kunnen projecten die hard nodig zijn versneld worden uitgevoerd.

De partners gaan de komende vier jaar aan de slag met: 

 • Versterken positief gezonde, veilige en sociale leefomgevingen in kwetsbare wijken.
 • Versnellen circulaire economie en samenleving. 
 • Versterken uniek landschap Zuid-Limburg. 
 • Versterken grensoverschrijdende kenniseconomie en internationale arbeidsmarkt.

Versterken economische groei en leefbaarheid

Elke programmalijn streeft specifieke doelstellingen na, die de economische groei en de leefbaarheid in de regio versterken en tot bredere welvaart leiden.

Regio Deal Parkstad 

Ook Parkstad Limburg heeft een Regio Deal gesloten. Deze regio heeft 25 miljoen van het Rijk ontvangen en draagt zelf ook 25 miljoen euro bij. Vanuit beide Regio Deals gaat men nauw samenwerken door onder ander het delen van kennis en praktijkvoorbeelden.