Gemeente Meerssen | Inspraak Verordening Wmo Gemeente Meerssen 2024

Nieuwsbericht Inspraak Verordening Wmo Gemeente Meerssen 2024

Gepubliceerd op: 14 juli 2023 10:15

Wmo
Op 1 januari 2014 treedt een nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2024 in werking. Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het beschrijft het toegangsproces tot voorzieningen in het kader van de Wmo en vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan inwoners, die zelf of samen met hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn actief mee te doen in de gemeenschap. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat ze zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen of gebruik kunnen maken van beschermd wonen of opvang.

De nieuwe verordening sluit aan bij de werkwijze van het Sociaal Team. Uitgangspunten zijn positieve gezondheid en de nieuwe route. De Nieuwe Route zet in op een duurzaam gedragen plan en op sámen besluiten. Zo blijven/worden inwoners eigenaar van hun vraag en houden/nemen ze zelf verantwoordelijkheid voor de oplossing.

Ter inzage

De concept-verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Meerssen 2024 ligt tot en met 17 september 2023 ter inzage. Je kunt de concept-verordening vanaf 17 juli inzien op overheid.nl. Of raadpleeg het pdf-bestand hier beneden. De papieren stukken liggen vanaf 17 juli op afspraak te inzage in ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak, tel. 14 043.

Kun je dit pdf-bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Reageren?

Wij horen graag van jou wat je ervan vindt! Je kunt t/m 17 september 2023 schriftelijke reageren door een brief te sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB, Meerssen. Of reageer via e-mail: info@meerssen.nl.

Hoe verder?

Jouw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De gemeenteraad behandelt de definitieve verordening in de periode november t/m december 2023.

Vragen?

Neem contact met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Dit is aan aanvullende kennisgeving. De officiële bekendmaking vind je met ingang van woensdag 19 juli op Overheid.nl.