Gemeente Meerssen | ouderenvoorzieningen

Artikel Ouderenvoorzieningen

Om ervoor te zorgen dat informatie actueel blijft, zijn de gegevens op deze pagina waar mogelijk vervangen door een directe link naar de website van de betreffende organisatie / vereniging. Alleen organisaties die geen website hebben, staan op deze pagina vermeld met contactgegevens. Zijn er wijzigingen? Wilt u niet meer vermeld worden? Geef dit per e-mail door aan communicatie@meerssen.nl

Privacyverklaring

Service van Envida, maaltijdvoorzieningen

internet: www.envida.nl

OuderenOmbudsman

internet: www.ouderenombudsman.nl

Informatiepunt Ouderenzorg Limburg

internet: www.huisvoordezorg.nl

Ouderenadviseurs Gemeente Meerssen

De ouderenadviseurs helpen ouderen bij dagelijkse vraagstukken. Wilt u contact met een van de ouderenadviseurs? zie www.trajekt.nl. Of bel met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaal.team@meerssen.nl

Sociaal Domein Maastricht/Heuvelland

www.sociaaldomein/maastricht/heuvelland.nl

Sociaal Team Gemeente Meerssen

Sociaal Team