Terug
Snelzoeken

Artikel Nevenfuncties College van B&W

Nevenfunctie College van Burgemeester en Wethouder d.d. 27-11-2020.  

Nevenfuncties burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Ambtsgebonden 

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Limburg (politie)
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter Algemeen/Dagelijks Bestuur GGD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend voorzitter Stuurgroep RIEC
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter Euregionaal RIEC (België, Duitsland Nederland)
  Bezoldigd: nee
 • Lid Stuurgroep Integriteit Provincie Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur BsGW
  Bezoldigd: nee
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ambulancezorg
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden 

 • Bestuurslid Stichting MECENAS Parkstad Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Lid Raad van Commissarissen WML (vanaf 1-1-2021)
  Bezoldigd: ja

Nevenfuncties wethouder Rein Dupont

Ambtsgebonden 

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend Lid Bestuur Milieuparken Geul & Maas
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur RUD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuur BsGW
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders MTB
  Bezoldigd: nee
 • Lid Bestuur SRMM-Annex
  Bezoldigd: nee
 • Lid Bestuur Stichting Podium24
  Bezoldigd: nee
 • Lid PHO Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland
  Bezoldigd: nee
 • Lid PHO Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden 

 • Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray (eindigt per 31-12-2020)
  Bezoldigd: nee (vrijwilligers-/onkostenvergoeding)
 • Voorzitter PayCheckout Client Management Foundation Stichting
  Bezoldigd: ja
 • Eigenaar Dupont Finance Support
  Bezoldigd: ja

Nevenfuncties wethouder Gerard IJff

Ambtsgebonden 

 • Lid Bestuur Milieuparken Geul & Maas
  Bezoldigd: n
  ee
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuur RUD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden Bezoldigd

 • Voorzitter BIZ Binnenstad Roermond
  Bezoldigd: nee (vrijwilligers-/onkostenvergoeding)
 • Voorzitter Speeltuinwerk Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter Programma Bepalend Orgaan ML5
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter oordeelsvormingen raadsvergadering Venlo
  Bezoldigd: ja
 • Eigenaar Gerard IJff Bestuurlijke Advisering
  Bezoldigd: ja
 • Verhuur zomerhuisje
  Bezoldigd: ja