Gemeente Meerssen | Bouwteams strategische toekomstvisie en omgevingsvisie van start!

Nieuwsbericht Bouwteams strategische toekomstvisie en omgevingsvisie van start!

Gepubliceerd op: 21 maart 2024 17:25

Startbijeenkomst toekomstvisie
Startbijeenkomst toekomstvisie

Op 19 maart vond in de aula van het Stella Maris College de startbijeenkomst plaats voor de ontwikkeling van een toekomstvisie en een omgevingsvisie voor de gemeente Meerssen. Zo'n 70 betrokken inwoners en andere belanghebbenden waren aanwezig en zijn gestart met bouwteams. Deze gaan de komende periode zelf aan de slag met het opstellen van hun eigen visie op de toekomst van de gemeente.

Alle kernen vertegenwoordigd met betrokken inwoners

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz opende in het bijzijn van wethouder Bjorn Molling de avond. Zij gaf aan dat we in een turbulente tijd leven maar dat we juist nu een visie op de toekomst gaan opstellen. Zij was blij met de opkomst. De burgemeester vroeg de aanwezigen uit welke kern zij kwamen. Alle kernen waren vertegenwoordigd. Zij ging vervolgens in op de rol van de raadsleden: tijdens het traject zullen zij vooral als aandachtig toehoorder aanwezig zijn. Aan het eind van het traject zal de raad de toekomstvisie en omgevingsvisie vaststellen. De burgemeester nodigde de deelnemers uit om met aansprekende ideeën te komen die de raad enthousiast kan omarmen. Ze wenste alle betrokkenen daarbij veel succes toe.

Toekomstvisie 3

Procesbegeleider Marco Kerstens van adviesbureau BMC zette vervolgens het gesprek met de zaal voort. Hij vroeg de deelnemers naar de reden om mee te doen. Uit de reacties sprak vooral een grote betrokkenheid. Op de vraag 'wat is het mooiste in de gemeente Meerssen' gaven inwoners aan trots te zijn op het fijne wonen, de fraaie groene omgeving, de horeca, de goede bereikbaarheid, de nabijheid van Maastricht en het bloeiende verenigingsleven. Dat wil men graag ook behouden voor toekomstige generaties. Er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld over het verdwijnen van voorzieningen, de betaalbaarheid van woningen, de verbinding tussen de kernen en de positie van de gemeente in de regio.

Brede visie voor de hele gemeente

Voor het maken van de visies, heeft de gemeente gekozen voor een nieuwe aanpak. De inwoners worden vanaf het begin actief betrokken. Zij reageren niet op voorstellen uit het gemeentehuis, maar gaan zelf aan de slag met hun visie op de toekomst van de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst werden bouwteams ingedeeld. De teams hebben elkaar leren kennen en al onderwerpen verkend waarmee zij aan de slag willen gaan. Elk bouwteam ontving een informatieboekje met een schets van de huidige situatie, toekomstige opgaven en hulpvragen voor het opstellen van de visies. Daarnaast kregen de teams een handreiking over een mogelijke aanpak.
De bouwteams zijn vrij in de vormgeving van hun visie: een boekje, een presentatie, een filmpje of een kunstwerk. Elk team heeft de ruimte voor een eigen benadering die het beste past bij het team en de beschikbare tijd.

En nu?

De komende weken komen de bouwteams zelf bij elkaar om te werken aan hun visie. Het wordt een spannende periode waarin de bewoners zelf de visie voor de gemeente Meerssen gaanopstellen.
Op dinsdag 9 april om 20.00 uur (let op: aanvangstijdstip is gewijzigd) vindt in gemeenschapshuis De Stip de volgende bijeenkomst plaats. Op 9 april presenteren de bouwteams hun eerste gedachten en beelden en gaan ze in gesprek met andere teams over hun ideeën. Overeenkomsten en verschilpunten worden besproken. Op donderdag 23 mei om 19.00 uur worden dan in de Tiendschuur van landgoed Vliek in Ulestraten de definitieve visies van de bouwteams gepresenteerd.
Met de visies van de teams gaat de gemeente vervolgens samen met vertegenwoordigers uit de teams aan de slag met de toekomstvisie en omgevingsvisie.

Meer informatie?

Meer weten, vragen en/of suggesties over de toekomstvisie? Wil je alsnog meedenken maar ben je niet aangemeld? Aanmelden kan alsnog! Stuur een bericht naar toekomstvisie@meerssen.nl

Toekomstvisie start foto 2