Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 37 - 11 september 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 37 - 11 september 2019

Gepubliceerd op: 10 september 2019 09:25

Gemeentepagina: week 37
Datum:
woensdag 11 september 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Een nieuw perspectief voor Meerssen:
Presentatie concept-rapport aan de raden van Meerssen en Maastricht

Op woensdag 4 september presenteerde bureau Berenschot tijdens een openbare gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht in De Stip haar concept-rapport van het verdiepingsonderzoek naar een regieorganisatie.

De bijeenkomst werd goed bezocht. Hans van der Werff van Berenschot presenteerde (de uitkomsten van) het onderzoek, waarna de raadsleden en de burgerleden in groepen uiteen gingen om erover door te praten. Er waren veel vragen en er ontstond een levendige discussie in een goede sfeer. In elke groep zaten raadsleden en burgerleden van beide gemeenten. Na de groepsrondes werd vanuit iedere groep verslag gedaan aan de zaal over het gesprek en de vragen die tijdens het groepsgesprek naar boven waren gekomen. Zo kon iedereen daar kennis van nemen. Hans van de Werff zorgde vervolgens weer voor de beantwoording van de vragen.

Definitief rapport
Op vrijdag 6 september werd het definitieve onderzoeksrapport door Berenschot opgeleverd aan de gemeenteraad. U kunt dit eindrapport downloaden op www.meerssen.nl (Projecten -> Toekomst Meerssen).

Hoe verder
Op dinsdag 17 september is een openbare technische raadsbijeenkomst in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum waar raadsleden en burgerleden nog vragen kunnen stellen. Aanvang 19.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Daarna neemt de gemeenteraad van Meerssen op 3 oktober 2019 op basis van het definitieve rapport een principebesluit over de mogelijke invoering van de regieorganisatie Meerssen met gemeente Maastricht als vaste partner. Na besluitvorming in Meerssen vergadert ook de gemeenteraad van Maastricht over het samenwerkingsvoorstel.

Toekomstbestendig Meerssen
De gemeente Meerssen wil over haar eigen toekomst kunnen besluiten. Sinds 2017 onderzoekt zij daarom de toekomstbestendigheid van haar bestuur en organisatie. Onderzoeksbureau Berenschot adviseert over te gaan naar een regieorganisatie met de gemeente Maastricht als vaste partner. Hier is nader onderzoek naar gedaan. Op vrijdag 30 augustus leverde Berenschot het concept-rapport van dit verdiepingsonderzoek op aan de gemeenteraad van Meerssen.

Informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Voortgang Project In 't Riet

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. De raad behandelt het bestemmingsplan In 't Riet tijdens de raadsvergadering van 24 oktober 2019.

Het ontwerp bestemmingsplan In 't Riet lag ter inzage van 7 februari t/m 20 maart 2019. De gemeente ontving een aantal zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan. Omdat zowel de gemeente als ook Rendiz BV en Zorg&Co draagvlak onder de inwoners van Geulle erg belangrijk vinden, hebben we het plan op punten aangepast om daar waar mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen. Hierdoor hebben wij al eerder de vaststelling van het bestemmingsplan moeten doorschuiven naar september 2019.

Nadere uitwerking zorgwoningen
In de zomermaanden zijn wij vervolgens positief verrast door de grote interesse voor de geplande zorgwoningen. Deze reacties geven ons een nog beter inzicht in de wensen van de toekomstige bewoners. Over hoe we deze wensen kunnen meenemen in de plannen van Rendiz en Zorg&Co is inmiddels overleg gevoerd. Ook hiervoor hebben we extra tijd nodig.

Behandeling in gemeenteraad
De behandeling van het bestemmingsplan In 't Riet vindt hierdoor plaats tijdens de raadsvergadering van 24 oktober 2019. Een aankondiging van de raadsvergadering treft u te zijner tijd aan op de Gemeentepagina in Weekblad de Geulbode, op www.meerssen.nl en in onze digitale nieuwsbrief.

---

fietsen
Treinstations Meerssen en Bunde:
Weesfietsen worden opgeruimd

Meerssen wil graag een mooie en gastvrije gemeente zijn voor inwoners en bezoekers. Dagjesmensen die onze gemeente aandoen, maken bijvoorbeeld vaak gebruik van de trein. De stations zijn dan dé entree van onze sfeervolle gemeente. We willen onze stations graag netjes houden voor bezoekers én inwoners.

Op dit moment worden er vaak fietsen voor langere tijd gestald, waardoor deze fietsen weesfiets/ wrak worden. Het college van B&W heeft daarom besloten dat er op station Meerssen en station Bunde géén fietsen meer onafgebroken gestald mogen staan. Deze weesfietsen worden verwijderd.

Staat uw fiets op het station en voldoet deze aan de omschrijving 'weesfiets'?
Dan krijgt u een label aan uw fiets. Hierop staat: 'Attentie! Weesfiets, maximale stallingsduur van 14 dagen. Fietsen die langer dan 14 dagen ongebruikt gestald staan, worden door de Gemeente verwijderd.' De tekst is ook in het Engels vermeld.

Wat is een weesfiets?
Een weesfiets ziet er uit als een fiets die niet gebruikt wordt. De fiets heeft veel vogelontlasting op zich, vertoont roestvorming, spinnenwebben, afval op en rond de fiets of is een wrak (hierbij ontbreken onderdelen als wiel, stuur, zadel).

Is uw fiets verwijderd?
Dan kunt u uw fiets ophalen bij het fietsdepot Maastricht, Sint Gerardusweg 39 in Maastricht.

---

Werkzaamheden Enexis aan gasleiding Bunderstraat

Enexis vernieuwt op dit moment de gasleiding in de Bunderstraat in Meerssen. De werkzaamheden zijn in juli gestart bij de Hoogveldweg en inmiddels gevorderd tot de Charles Eyckstraat. Ook het gedeelte Bunderstraat tussen de Montfortlaan en Stationstraat krijgt een nieuwe gasleiding. Omdat we nu nog in een droge periode zitten, start Enexis maandag 16 september al met deze werkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot half november.

Overlast
Helaas is enige overlast niet te vermijden. Het kan zijn dat woningen / winkelpanden tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet per auto bereikbaar zijn. Woningen en winkels blijven toegankelijk door middel van loopschotten. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Gemeente Meerssen viert 75 jaar Bevrijding

Deze maand is het 75 jaar geleden dat Limburg werd bevrijd van de Duitse overheersing. Daarmee kwam voor onze provincie een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Dat bijzondere feit wordt in vrijwel alle Limburgse gemeenten herdacht met allerlei activiteiten. Zo ook in onze gemeente.

Voorstelling 'In het zicht van de Vrijheid '
Vrijdag 13 september, 20.30 uur Landgoed Vliek
Vlak voor de bevrijding werden twee Zuid-Limburgse verzetsstrijders op de Wijngaardsberg nabij Ulestraten opgepakt door Duitse soldaten. Ze werden naar Valkenburg gebracht, waar ze na een schijnproces ter dood werden veroordeeld en vervolgens doodgeschoten op de Cauberg. Nog steeds herinnert een gedenkteken op de executieplek aan hun tragische dood. Jos Frusch (directeur van Openluchttheater Valkenburg) heeft over dit gebeuren een muzikaal drama geschreven met de titel 'In het zicht van de vrijheid'. De voorstelling wordt op enkele plaatsen in Zuid-Limburg opgevoerd. De cast bestaat o.a. uit Susan Seegers en Pascal Pitti. Regie is in handen van Sybrand van der Werf. Entree voor deze bijzondere uitvoering is € 12,50. Tickets zijn te koop bij: Cigo Meerssen, Bloemenhuis de Zonnestraal Meerssen, Senff/Cigo Bunde, Boerenbond Ulestraten, Beum Elektro Rothem en Bakkerij La Estrella Geulle. Koop snel uw kaarten, want op=op!

Liberty Tour door alle woonkernen
Zondag 15 september 2019
Op zondag 15 september trekt de Liberty Tour door onze gemeente. Dit is een karavaan van ca. 100 legervoertuigen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Ook rijden ca. 10 Amerikaanse veteranen mee, die de bevrijding meemaakten. In elke kern wordt even gestopt om enkele artiesten te laten optreden. Zij zingen liedjes uit de dagen van de bevrijding. De route is als volgt:

10.00 uur: Binnenkomst Rothem (vanaf Meerssenerweg)
Route: Rotonde Witte Hoek, Klinkenberg, Tussen de Bruggen. De Liberty Tour stopt om 10.10 uur bij pand Jo Cabo (begin Tussen de Bruggen). Hier treden artiesten op.

10.30 uur: Binnenkomst Meerssen
Route: Stationstraat, Bunderstraat, Past. Creftenstraat, Past. Castrostraat, Past. Sterckenstraat, Gasthuisstraat, Beekstraat, Kerksteeg, Markt, Kruisstraat, Kuileneindestraat, Op de Beukel, Humcoverstraat. De Liberty Tour stopt om 10.45 u op de Markt. Hier treden artiesten op.

11.05 uur: Binnenkomst Ulestraten
Route: Langs Landgoed Vliek, St. Catharinastraat, Dorpstraat, St. Catherinastraat, Past. Halmansstraat, Burg. Visschersstraat, Beekerweg, Nieuwe Vliekerweg. De Liberty Tour stopt om 11.15 uur op de Dorpstraat voor De Dorpskroon. Hier treden de artiesten op. Van Ulestraten naar Bunde via Kruisberg Tunnelweg (langs brandweerkazerne), Bunderstraat, Oude Rijksweg, Fregatweg, Weerterstraat en Meerssenhovenweg.

11.40 uur: Binnenkomst Bunde
Route: Maastrichterweg, Sportlaan, Meidoornlaan, Kersenlaan, Schoollaan, Pastoorslaan. Sportlaan, Papenweg, Pletsstraat, Pasweg. De Liberty Tour stopt om 11.50 uur op de parkeerplaats van Zorgcentrum De Wilgenhof. Hier treden artiesten op. In verband met de Bundermijtfeesten op dezelfde dag kan de karavaan niet via het St. Agnesplein rijden.

12.10 uur: Binnenkomst Geulle
Route: Brommelen, Westbroek, Andreas Sauerlaan, Hulserstraat, Marktplein, Hulserstraat, Processieweg, Broekhoven, Slingerberg, Hussenbergstraat, Cruisboomveld en dan richting Beek. Om 12.50 uur rijdt de karavaan Geulle-boven uit, richting Beek. De Liberty Tour stopt om 12.20 uur op het Marktplein. Hier treden artiesten op.

Hang de vlag uit!
Om deze Liberty Tour extra feestelijk te maken, vragen wij bewoners langs de route de vlag uit te hangen.

Wij verzoeken u tevens geen auto's te parkeren op de diverse stopplaatsen en langs de route van de Liberty Tour. Parkeer uw auto svp op de oprit of elders.

Opening expositie ''Oorlog, bezetting en bevrijding' in het Erfgoedhuis
Zaterdag 14 september 2019, 15.00 uur Erfgoedhuis
De kleinschalige expositie 'Oorlog, bezetting en bevrijding' wordt op zaterdag 14 september om 15.00 uur geopend. De expositie is daarna t/m 29 september te bezoeken. Entree vrij. Er is beeldmateriaal van de bevrijding van de vijf kernen van onze gemeente. Tevens worden werken van de Syrische beeldend kunstenaar Ahmed Kleige over het thema 'Oorlog' tentoongesteld. Ahmed is gevlucht uit de verwoeste stad Aleppo. Bovendien wordt deze middag een documentaire gepresenteerd van lokale omroep Meer Vandaag met interviews met inwoners van onze gemeente, die de oorlog en de bevrijding zelf hebben meegemaakt.

Bevrijdingsconcert en Fakkeltocht
Zaterdag 21 september, 20.00 uur binnenplein bestuurscentrum
Op zaterdag 21 september vindt een Bevrijdingsconcert plaats op het binnenplein van het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Aanvang 20.00 uur. Het concert staat in het teken van het thema 'Vrede en vrijheid'. Er is een gevarieerd muzikaal programma met optredens van het Meerssens Mannenkoor, solozangeres Lucette van den Berg (Jiddische liederen) en Fanfare Concordia uit Ulestraten. De concertoptredens worden afgewisseld met gedichten over vrede en vrijheid. Na het concert is er om ca. 22.00 uur een fakkeltocht door het centrum van Meerssen met afsluiting bij de Vredeskapel achter de basiliek.

Dit was slechts een greep uit alle activiteiten in het kader van 75 jaar Bevrijding. Een volledig overzicht vindt u op www.meerssen.nl en www.ontdekmeerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Intrekking aangevraagde vergunning evenement

Betreft: Oktoberfest Meerssen.
Plaats: Markt Meerssen.
Data: 27-29 september 2019.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagd ontheffing APV ivm spoorwerkzaamheden

Ontheffing op grond van artikel 4.1.5 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Meerssen. Gelet op de werkzaamheden aan het spoortraject Maastricht-Heerlen en vice versa hebben Burgemeester en Wethouders ten behoeve van Strukton Rail Nederland BV een ontheffing verleend voor het hinderverbod o.g.v. artikel 4.1.5 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Meerssen. De ontheffing is geldig ten behoeve van het Project Bovenbouwvernieuwing Limburg 2019 met daarbij alle behorende werkzaamheden op en nabij het spoortraject Maastricht – Heerlen en vice versa ter hoogte van de Emmaweg, Keizer Lothariusstraat, Kerkweg, Koning Lodewijkstraat, Stationstraat en Aan de Gapert te Meerssen. De werkzaamheden vinden plaats in de nachtperiode van woensdag 25 september 2019, donderdag 26 september 2019, woensdag 9 oktober 2019, donderdag 10 oktober 2019, woensdag 23 oktober 2019, donderdag 24 oktober 2019, zondag 17 november 2019 en vrijdag 11 oktober t/m maandag 21 oktober 2019 (220 uur buitendienststelling) van 23.00-07.00 uur.

De ontheffing is nodig omdat de (spoorweg)werkzaamheden zich over een aaneengesloten periode uitstrekken en kunnen vanwege het feit dat e.e.a. moet plaatsvinden binnen de trein vrije periode en niet op een ander moment kan plaatsvinden. De ontheffing is onder (geluids)voorwaarden verleend en beperkt zich tot de periode, die nodig is om de betreffende werkzaamheden te realiseren. Tegen de beschikking kan binnen 6 weken met ingang van de dag na deze bekendmaking schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient degene, die bezwaar heeft gemaakt, tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Limburg om een voorlopige voorziening te verzoeken.

Inzagetermijn: van 11-09-2019 t/m 22-10-2019
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.11 APV

Betreft: het college heeft besloten de stations aan te wijzen als openbare (brom)fietsstallingsgebieden waar, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, fietsen of bromfietsen uit langer van 14 dagen onafgebroken gestald mogen worden.
In werking: 5 september 2019
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 9 september 2019. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 20 augustus 2019 besloten om de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders/handhavers (bijzonder en preventief onderzoek en sociale rechercheurs) als bedoelt in 6.1 lid 1 van de Wmo 2015 en toezichthouders ten behoeve van de uitvoering van artikel 2.9 en 8.1.3. van de Jeugdwet te mandateren aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht met de mogelijkheid tot ondermandaat.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 9 september 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het verlengen van de tijdelijke huisvesting schoolgebouw Stella Maris College voor de periode van 10 jaar, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen (verzonden 2 september 2019);
  • het exploiteren van een B&B, Genzonweg 5, 6235 NG Ulestraten (verzonden 4 september 2019);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 11 september 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen