Gemeente Meerssen | parochies

Artikel Parochies

Op de kaart op deze bladzijde staan de grenzen van de 7 parochies in de gemeente Meerssen weergegeven. De grens tussen de parochies H. Martinus Geulle en Onbevlekt Hart van Maria Waalsen-Moorveld wordt gevormd door de spoorlijn. Het gebied van de parochie St. Agnes Bunde valt samen met dat van de voormalige gemeente Bunde. Ook de zuidgrens van de H. Catharinaparochie is dezelfde als die van de voormalige gemeente Ulestraten.

De grens tussen de Meerssense parochies H. Bartholomeus en H. Joseph-Arbeider loopt midden door de woonwijk. Onderstaand is aangegeven welke huisnummers aan de grensstraten tot de parochie West behoren (dit betekent dat de overige nummers onder de parochie H. Bartholomeus (Basiliek) ressorteren): Humcovenderveld (even nummers 46 en hoger en oneven nummers 11 en hoger), Past. A. Somyasingel (even nummers 48 en hoger en oneven nummers 81 en hoger), Past. J. Aussemsstraat (alle oneven nummers), Past. G. à Castrostraat (even nummers 78 en hoger en oneven nummers 109 en hoger), Proost Falcostraat (even nummers), Proost Willemstraat (even nummer 26 en hoger) en Proost de Beaufortstraat (even nummers 38 en hoger).

De noordelijke grens van de parochie H. Hart van Jezus, Rothem wordt vanaf Tussen de Bruggen in westelijke richting gevormd door de Geul. In oostelijke richting verloopt de grens ten zuiden van de Molenveldweg, de Veeweg en het Gemeentebroek. De vernoemde straten behoren tot de Parochie H. Bartholomeus.

Adressen parochies

Kaartje parochies