Gemeente Meerssen | Melding voor het verwijderen van asbest aan Albert Schweitzerstraat 45 te Ulestraten

Officiele publicatie

Melding voor het verwijderen van asbest aan Albert Schweitzerstraat 45 te Ulestraten

Gemeente Meerssen heeft op ontvangen 11 mei 2022 een melding ontvangen voor het verwijderen van asbest aan Albert Schweitzerstraat 45, 6235 CT Ulestraten.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Als iemand iets wil slopen, geldt hiervoor een meldingsplicht op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. Deze melding is ter informatie. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Heeft u vragen over deze melding?

U kunt tot zes weken na ontvangst van de melding met vragen terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.