Gemeente Meerssen | RVO voert herstelactie uit in het voordeel van gedupeerden

Nieuwsbericht RVO voert herstelactie uit in het voordeel van gedupeerden

Gepubliceerd op: 17 juni 2022 13:00

Bericht vanuit RVO | Dit is niet de uitvoering van de motie die op 19 april 2022 is aangenomen.

Bij de afhandeling van aanvragen van particulieren voor tegemoetkoming in de schade op grond van de Regeling Wts juli 2021 zijn schademeldingen ongelukkigerwijs ongelijk behandeld. Dit is veroorzaakt doordat het begrip inboedel in de Wts bij een deel van de meldingen ruimer is toegepast. Hierdoor is het voorgekomen dat in eenzelfde straat de ene aanvrager wel een tegemoetkoming heeft ontvangen voor bijvoorbeeld tuinmeubilair, en de andere aanvrager niet.
Om ervoor te zorgen dat alle waterschademeldingen van particulieren op gelijke wijze worden behandeld, voert RVO een herstelactie uit in het voordeel van de gedupeerden. Hierdoor wordt de schade van particuliere gedupeerden op eenzelfde wijze vastgesteld en worden gelijke gevallen alsnog gelijk behandeld.

Wat betekent dit concreet voor u?

 • Heeft u geen inboedelverzekering, en heeft u een tegemoetkoming aangevraagd voor schade aan uw inboedel? Dan komt u mogelijk op grond van de Beleidsregel Coulance voor een tegemoetkoming voor die schade in aanmerking.
 • Heeft u wel een inboedelverzekering, maar dekt uw inboedelverzekering schade aan een specifiek inboedelitem niet? Dan komt u mogelijk alsnog in aanmerking voor compensatie van de schade aan dat specifieke inboedelitem.
 • Dekt uw inboedelverzekering slechts een beperkt percentage van de schade aan uw inboedel, dan ontvangt u geen tegemoetkoming voor het resterende bedrag. U ontvangt in dat geval dus geen aanvulling op het bedrag dat is of wordt uitgekeerd door uw verzekeraar.

Wat valt er volgens de ruimere definitie onder de inboedel?

RVO zal met terugwerkende kracht een ruimere interpretatie van het begrip inboedel hanteren voor particulieren in het schadegebied. Dit betekent dat onder inboedel ook de volgende zaken wordt verstaan:

 • Inboedel die buiten het woonhuis of in een garage staat. Het gaat hierbij vaak om tuinmeubilair, buitenbarbecues en dergelijke;
 • Fietsen;
 • Inboedel die zich tijdelijk in een buitenverblijf bevindt. Het gaat hierbij om inboedel die meegenomen kan worden naar caravans, vakantiewoningen en dergelijke.

Wat valt er niet onder de inboedel?

 • Schade aan tuinen (groen of bestrating), keermuren en opritten
 • Schade aan caravan, tuinhuis, berging, boot en dergelijke (deze hebben immers geen primaire woonfunctie)
 • Scooters, motorfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen

Wat moet u doen?

 • Als u al een schademelding heeft gedaan bij RVO, dan hoeft u niets te doen. Uw melding wordt opnieuw beoordeeld. Als na deze beoordeling blijkt dat u alsnog recht heeft op een (aanvullende) tegemoetkoming, dan ontvangt u hier bericht van.
 • Heeft u al een schademelding gedaan, maar wilt u nog iets toevoegen aan uw melding, bijvoorbeeld een item dat volgens de ruimere interpretatie nu wel onder het begrip inboedel valt? Stuurt u dan een e-mail aan limburgwts2021@rvo.nl met vermelding van uw Wts-nummer. Wij nemen vervolgens contact met u op.
 • Heeft u nog geen schademelding gedaan? Bijvoorbeeld omdat u er toentertijd vanuit ging dat de Wts schade aan sommige onderdelen van uw inboedel niet zou dekken? Dan kunt u alsnog een melding doen. Dit kan nog tot en met donderdag 30 juni. 

Ons advies: reageer in ieder geval en doe dat in alle gevallen meteen. Immers: voor u het weet, is het 30 juni geweest !!!


Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan deze eenmalige herstelactie, noch voor schadegevallen uit het verleden, noch voor mogelijke schade in de toekomst.