Gemeente Meerssen | Dringend advies mbt leegpompen kelders/woningen

Nieuwsbericht Dringend advies mbt leegpompen kelders/woningen

Gepubliceerd op: 20 juli 2021 11:15

Bewoners van de omgeving Westbroek/Brommelen/Geulle aan de Maas zijn inmiddels naar huis en hard bezig met poetsen en opruimen. Voor het leegpompen van kelders blijft het dringende advies dit nog niet te doen!

Gevaar voor stabiliteit fundering

We verwachten niet dat er deze week al gepompt kan worden, omdat we op dit moment nog onvoldoende weten of het grondwater is gezakt naar een stand die verantwoord is. Als het grondwater nog te hoog is en u gaat uw kelder leegpompen, kan de stabiliteit van de fundering van uw woning in gevaar komen.

Schade niet gedekt!

Bovendien als u nu gaat pompen en er ontstaat schade aan uw kelder/woning dan kunt u hier uw verzekering niet op aanspreken. Pompen is nu dus een risico. U kunt de financiële consequenties op niemand verhalen.

Het bedrijf Geonius heeft peilbuizen geplaatst. Zodra we constateren dat het grondwater voldoende is gezakt, laten we dit de bewoner meteen weten.