Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 32 - 8 augustus 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 32 - 8 augustus 2018

Gepubliceerd op: 07 augustus 2018 12:20

Gemeentepagina week 32 

Datum: woensdag 8 augustus 

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Nieuws in het kort

Gewijzigde tijden afvalinzameling
Tot zaterdag 19 augustus wordt het afval vanaf 06.00 uur opgehaald. Dit  in verband met de verwachte extreme hitte. U mag uw afval in die periode daarom de avond van tevoren al buiten zetten vanaf 21.00 uur.

Expositie Erfgoedhuis
Tot 30 augustus kunt u in Erfgoedhuis Meerssen de tentoonstelling van de BKB kunstgroep bezichtigen. Tijdens de expositie laten kunstenaars uit Meerssen en omgeving hun werk aan u zien. Elke week staat één kunstenaar centraal.  Meer weten? Kijk op www.ontdekmeerssen.nl.

Dijkwachten gezocht
Zin om met uw hobby iets te betekenen voor uw buurtgenoten? Te wandelen langs de mooiste stukjes van Limburg en ook nog werk te doen dat er toe doet? Geef u op als dijkwacht. Aanmelden: aanmelden via dijkwacht@waterschaplimburg.nl.

Openluchtfilm in het park
De openluchtfilm in het Proosdijpark is inmiddels een begrip. Zaterdag 11  augustus kunt u in het Proosdijpark genieten van de film 'Pride'.  Aanvang 21.00 uur (bij goed weer).  Neem gerust zelf stoelen en dekens mee. De films zijn gratis. U bent van harte welkom.

Van Romein tot Benedictijn
T/m februari 2019 kunt u in het Erfgoedhuis aan de Markt van Meerssen een expositie bezichtigen over Meerssen in de Middeleeuwen (450-1250 na Christus). Wist u dat Karel de Grote een buitenverblijf had in Meerssen? Dat koningin Gerberga Domein Meerssen schonk aan de abdij van Reims? Kent u het Verdrag van Meerssen? Bezoek de tentoonstelling en kom meer te weten.

Reparatie afrit 51 Meerssen
Rijkswaterstaat voert reparaties uit op de A2 bij afrit 51 Meerssen (zuidelijke richting). De afrit  wordt in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 augustus tijdelijk afgesloten  (02.00-06:00 uur).

Ontrekkingsverbod beken 
In verband met de droogte heeft Waterschap Limburg met ingang van 3 augustus het aantal beken in Zuid-Limburg uitgebreid  waar een onttrekkingsverbod geldt. Het verbod geldt voor bedrijven (o.a. agrariërs, hoveniers), gemeenten en particulieren. Voor een aantal gevallen geldt een uitzondering. Het verbod geldt ook voor de Geul. Informatie: www.waterschaplimburg.nl.

Internationale veteranendag
Stichting Veteranen Brunssum wil meer maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. De stichting organiseert op 14 en 15 september voor de derde keer de internationale Veteranendag Brunssum. Deze dag staat in het teken van waardering voor alle veteranen, nationaal en internationaal, jong en oud. Aanmelden is mogelijk tot 1 september. Kijk op www.veteranenbrunssum.nl.

Rotonde Fregatweg
In 2017 is de T-splitsing Fregatweg-Meerssenhovenweg vervangen door een rotonde. De ANWB-bewegwijzering bij de rotonde wordt aangepast. Dit gebeurt  op 8 en 9 augustus. Verkeersregelaars leiden het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over deze onderwerpen treft u aan op deze website.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmaking

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • het aanbrengen van een luifel en het plaatsen van een houtopslag, Pastoor Smeetsstraat 2, 6243CS Geulle (ontvangen 11 juli 2018);
 • het kappen van een boom, Scheerpad 7, 6243DH Geulle (ontvangen 11 juli 2018);
 • het uitbouwen van de keuken, Pastoor Stassenstraat 13, 6243BW Geulle (ontvangen 12 juli 2018);
 • het legaliseren van een bestaand prieel, Brommelen 10, 6243CP Geulle (ontvangen 13 juli 2018);
 • het oprichten van een tijdelijke woonvoorziening, Genzon 42, 6235AB Ulestraten (ontvangen 16 juli 2018);
 • het vestigen van een bed en breakfast, Vonderstraat 4, 6241NJ Bunde (ontvangen 24 juli 2018);
 • het renoveren van het dak, Volderstraat 31, 6231LA Meerssen (ontvangen 23 juli 2018);
 • het legaliseren van een bouwwerk, Dorpstraat 17, 6235AC Ulestraten (ontvangen 17 juli 2018);
 • het legaliseren van een duiventil, Kruisberg 38, 6231RK Meerssen (ontvangen 18 juli 2018);
 • het legaliseren van diverse bijgebouwen, Houthemerweg 27, 6231KS Meerssen (ontvangen 24 juli 2018);
 • het legaliseren van 2 appartementen, Kuilenstraat 11a, 6231AT Meerssen (ontvangen 25 juli 2018);
 • het uitbreiden van het agrarisch bedrijf en realiseren van een kantoor, Heerenstraat 13, 6237NB Moorveld (ontvangen 27 juli 2018);
 • het legaliseren van een aanbouw, Burg Dohmenstraat 24, 6231GS Meerssen (ontvangen 31 juli 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van een berging en dakdelen, Klinkenberg 49/ 51  te Meerssen, 6231 BA (ontvangen 17 mei 2018);
 • het slopen van bestaande bouw, Bunderstraat 150 te Meerssen, 6231 EM (ontvangen 23 mei 2018);
 • het verwijderen van asbest, Bunderstraat 150 te Meerssen, 6231 EM (ontvangen 29 juni 2018);
 • het verwijderen van asbest, Past Dominicus Hexstraat 155 te Meerssen, 6231 HE (ontvangen 11 juli 2018);
 • het verwijderen van asbest, Meerstraat 4 te Bunde, 6241 NC (ontvangen 9 juli 2018);
 • het verwijderen van asbest van dak woonhuis, Kloosterweg 6 te Bunde, 6241 GB (ontvangen 20 juli 2018).

Het betreft meldingen ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze meldingen worden gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning

Betreft toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het wijzigen van de bestemming en onderhoudswerkzaamheden, Klinkenberg 2, 6231BD Meerssen;
 • het wijzigen van de atelierruimte en plaatsen zonnepanelen en interne verbouwing, Höfkestraat 15, 6241CS Bunde.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 9 augustus  t/m 19 september.

Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvragen:

 • het vernieuwen van raam en kozijn, Eijkskensweg 12, 6243AA Geulle;
 • het herbouwen van de hobbyruimte/berging/tuinkamer, Koekoekstraat ongenummerd te Geulle;
 • het legaliseren van een glazen terrasoverkapping, bijkeuken en tuinhuis, Veeweg 7, 6231RW Meerssen;
 • het aanbouwen van een woonkamer en slaapkamer, Weert 69, 6231RE Meerssen;
 • het uitbreiden van een  balkon/terras, Bunderstraat 145, 6231EJ Meerssen;
 • het aanbouwen van een garage en realiseren van een uitrit, Proost Willemstraat 38, 6231CW Meerssen.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van het gebruik en legaliseren illegale bouwwerken, Burgemeester Visschersstraat 29, 6235EA Ulestraten (verzonden 17 juli 2018);
 • het kappen van een honingboom, Patioplein 2, 6235BS Ulestraten (verzonden 17 juli 2018);
 • het kappen van een boom, Charles Eijckstraat 57, 6231GX Meerssen (verzonden 17 juli 2018);
 • het splitsen van de 2 panden en het wijzigen van café met woning naar woning/woonruimte, Klinkenberg 49 / 51, 6231BA Meerssen (verzonden 18 juli 2018);
 • het aanbouwen van een keuken bij een gemeentelijk monument, Bunderstraat 150, 6231EM Meerssen (verzonden 20 juli 2018);
 • het legaliseren van een woningsplitsing, Stationstraat 3, 6231CK Meerssen (verzonden 20 juli 2018);
 • het aanbrengen van een naambord, Pastoor Dominicus Hexstraat 16, 6231HG Meerssen (verzonden 20 juli 2018);
 • het realiseren van een nieuwe woning in een gedeelte van de bestaande schuur, Dorpstraat 19/21, 6235AC Ulestraten (verzonden 26 juli 2018);
 • het legaliseren van een woning, garage-schuur en berging, Brommelen 23a, 6243CM Geulle (verzonden 1 augustus 2018);
 • het oprichten van een nieuwe loods, Meerstraat 4, 6241NC Bunde (verzonden 1 augustus 2018).
 • Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van gevelreclame en stalen schoorstenen, Markt 34, 6231LS Meerssen (verzonden 2 augustus  2018).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • realiseren vakantiewoning, Westbroek 5a, 6243CE Geulle (ingetrokken 12 juli 2018).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie

Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 403. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

Dagtekening (datum brief).Naam en adres van degene die bezwaar maakt.De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 8 augustus 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen