Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Sint Catharinastraat 16 - 20 Ulestraten

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Sint Catharinastraat 16 - 20 Ulestraten

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ‘Sint Catharinastraat 16-20 Ulestraten’ ter inzage ligt. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op de locatie 19 appartementen en 6 gezinswoningen kunnen worden gebouwd. De locatie is de laatste bouwfase van het Centrumplan Ulestraten.

Wilt u het bestemmingsplan bekijken?

Van 6 april tot en met 18 mei 2022 kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP01007-ON01).

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan?

U kunt een zienswijze indienen tot en met 18 mei 2022. Dat kan op twee manieren:

  • 1.
    U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 90, 6230 AB Meerssen met uw zienswijze.
  • 2.
    U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijzentermijn. Als u mondeling uw zienswijze wil geven, dan kunt u een afspraak maken via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.