Artikel Advies & Hulp

Fokus
Van Iddekingeweg 33
9721 CB Groningen
Postbus 6124
9702 HC Groningen
tel. 050-5217200
e-mail: info@fokuswonen.nl
internet: www.fokuswonen.nl

Radar
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
tel. 043-3505000
e-mail: clientloket@radar.org
internet: www.radar.org

SGL
Havikstraat 18, 6135 ED Sittard
Postbus 5036, 6130 PA Sittard
tel. 046-4203800
e-mail: info@sgl-zorg.nl 
internet: www.sgl-zorg.nl
Locatie Maastricht
Symphoniesingel 60, 6218 AA Maastricht
tel. 043-3478444
e-mail: ac-maastricht@sgl-zorg.nl
Locatie AC Havikstraat
Havikstraat 18, 6135 ED Sittard
tel. 046-4360431
e-mail: achav-medewerkers@sgl-zorg.nl
Locatie Nuth
Daelderweg 9, 6361 HK Nuth
tel. 045-5650468
e-mail: ac-nuth@sgl-zorg.nl
Woonbegeleidingscentra
Locatie Aan de Pas

Pasweg 9, 6241 CT Bunde
tel. 043-3641974
e-mail: wbc-aandepas@sgl-zorg.nl
Locatie LMJ-hof
Louis Marie Jaminhof 1, 6241 CN Bunde
tel. 043-3667190
e-mail: wbc-lmjhof@sgl-zorg.nl
Locatie Vliegenstraat
Vliegenstraat 45, 6241 CE Bunde
tel. 043-3214305
e-mail: wbc-vliegenstraat@sgl-zorg.nl
Locatie Geleen
Jos Klijnenlaan 63, 6164 AC Geleen
tel. 046-4758649
e-mail: wbc-geleen@sgl-zorg.nl
Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) Zuid-Limburg
Havikstraat 18, 6135 ED Sittard
tel. 046-4203814
e-mail: bzw-zuidlimburg@sgl-zorg.nl

Ut Zunneke Dagbesteding, Logeren en Wonen
Vliegenstraat 38
6241 CH Bunde
tel. 043-8515852
internet: www.utzunneke.nl

Wmo – Sociaal Team Gemeente Meerssen
tel. 14 043 (kies optie 2)
Op werkdagen van 09.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar.
In de middaguren uitsluitend bij spoedgevallen
Meer informatie