Gemeente Meerssen | Wonderen bestaan in Meerssen

Nieuwsbericht Wonderen bestaan in Meerssen

Gepubliceerd op: 31 mei 2023 19:15

Sacrementsprocessie
800 jaar geleden werd Meerssen een bedevaartsoord nadat er zich een wonder voltrok, het Bloedwonder. Pelgrims van heinde en verre bezochten sindsdien Meerssen, ook om de Meerssener Ganck te lopen. Vandaag de dag wordt deze gebeurtenis nog altijd herdacht tijdens het jaarlijkse Octaaf, de Sacramentsprocessie die dit jaar op zondag 11 juni door de straten van Meerssen trekt.

Processieroute

De processie vertrekt om 9.30u vanaf de Basiliek om vervolgens de volgende route af te leggen: Markt - Kruisstraat - Kuileneindestraat - Lange Raarberg - Raar tot aan laatste kapel - Raar terug tot aan De Damiaan - De Damiaan - Damiaanberg - Synagogeplantsoen - Volderstraat - Kruisstraat - Markt - Basiliek. Bij binnenkomst in de Basiliek vindt er een plechtige afsluiting inclusief Meerssener Ganck plaats.

'Meerssener Ganck'

Wie kent in het zuiden van de provincie niet de 'Meerssener Ganck', een korte devotionele rondgang rond het hoofdaltaar, waarbij de pelgrims achter het altaar omlopen, aan de achterkant van het hoogaltaar de tabernakeldeur aanraken en vóór het altaar hun gebeden uitspreken.

Bloedwonder en brandwonder

In 1222 vond het Bloedwonder - het oudste mirakel van Nederland - plaats toen tijdens het breken van de hostie er water en bloed uit de hostie vloeiden.
In 1465 redde een toegesnelde boer uit het hoger gelegen gehucht Raar, die de vlammen uit het dak van de kerk zag slaan, de monstrans uit de brandende kerk. Bij terugkeer op zijn akker waar hij aan het ploegen was, zag hij dat deze helemaal omgeploegd was. Volgens hem het werk van engelen.