Gemeente Meerssen | Buurtnetwerk aan de slag met burgerinitiatief samen met Rothemse verenigingen

Nieuwsbericht Buurtnetwerk aan de slag met burgerinitiatief samen met Rothemse verenigingen

Gepubliceerd op: 12 juli 2023 09:50

Buurtnetwerk Rothem
Het Dorpsontwikkelingsplan Rothem 2021-2031 onder de titel "Samenwerken en verbinden voor een leefbaar Rothem" is alweer twee jaar geleden in goede samenwerking met de inwoners van Rothem/Weert tot stand gekomen. De gemeente Meerssen, als initiatiefnemer van dit plan, vindt het belangrijk om burgerinitiatieven rondom het bevorderen van de leefbaarheid te stimuleren. Daarom heeft de gemeente Meerssen voor het jaar 2023 voor alle kernen van Meerssen een financiële bijdrage ter beschikking gesteld.

Keuze

Op initiatief van de gezamenlijke Rothemse verenigingen/organisaties en het Buurtnetwerk Rothem/Weert is inwoners onlangs gevraagd om een keuze te maken uit drie ideeën:

  1. Organisatie van een dorpsfeest
  2. Aandacht voor de groenvoorziening / aanleg gezamenlijke buurttuin
  3. Kerstversiering voor het dorp

Het Buurtnetwerk is blij verrast met het feit dat deze oproep een honderdtal reacties heeft opgeleverd. Dit geeft aan dat er in Rothem/Weert belangstelling is voor burgerinitiatief en leefbaarheid. Uit de ontvangen reacties blijkt dat een meerderheid voor de ideeën groenvoorziening/aanleg gezamenlijke buurttuin en kerstversiering voor het dorp hebben gekozen.

Een plan

De randvoorwaarde die de gemeente heeft geformuleerd voor het beschikbaar stellen van financiële middelen is dat er een uitgewerkt plan moet worden overlegd. Het Buurtnetwerk wil iedereen die interesse heeft voor deze ideeën en de verdere aanpak van dit burgerinitiatief graag uitnodigen voor een inloopsessie op woensdag 6 september 2023. Tussen 19.00u en 20.30 kun je in de Hoeskamer van gemeenschapshuis de Koel je vragen, opmerkingen en interesse kenbaar aan de leden van het Buurtnetwerk.

Laat je ideeën weten!

De bedoeling van deze inloopsessie is om te komen tot twee werkgroepen die de door jou gekozen ideeën verder gaan uitwerken in twee plannen die vervolgens aan de gemeente kunnen worden voorgelegd. Als je interesse hebt voor deelname aan de uitwerking van dit project bestaat nu al de mogelijkheid om dit kenbaar te maken door een mail te sturen aan buurtnetwerkrothem@gmail.com Ook eventuele vragen kun je naar dit adres sturen.

Meer informatie over burgerinitiatieven is te vinden op deze pagina.