Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022

Officiele publicatie

Vooraankondiging raadsvergadering dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022

Op dinsdag 29 maart 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Deze vergadering staat in het teken van het afscheid van de oude raad. Ook op woensdag 30 maart 2022 is er een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering vindt de installatie van de nieuwe raad plaats. De vergaderingen beginnen beiden om 19.00 uur. U kunt de vergaderingen volgen via de livestream op onze gemeentelijke website via www.meerssen.nl.

Agenda

De concept-agenda’s voor deze raadsvergaderingen worden tijdens de Presidiumbijeenkomst van 14 maart 2022 behandeld en vastgesteld. Op 15 maart 2022 worden de concept-agenda’s op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 13 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergaderingen vanaf 15 maart 2022 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674 E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl