Gemeente Meerssen | Vacature aanpakker openbare orde en veiligheid (1 fte)

Nieuwsbericht Vacature aanpakker openbare orde en veiligheid (1 fte)

Gepubliceerd op: 10 mei 2024 14:00

Vacature
Wil jij meebouwen aan de toekomst van de Gemeente Meerssen?

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

Aanpakker Openbare orde en Veiligheid (AOV'er) (1 fte)

Als Aanpakker Openbare orde en Veiligheid, zet jij je samen met jouw collega's in voor de veiligheid van inwoners, bezoekers en organisaties in gemeente Meerssen. Het team OOV werkt aan het verhogen van de veiligheid in de gemeente, ondersteunt de burgemeester bij de uitoefening van haar taak op het gebied van openbare orde en veiligheid en geeft het MT en gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende kwesties.
De thema's en werkzaamheden binnen het team OOV zijn heel divers; het gaat zowel over rampenbestrijding en crisisbeheersing als over het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit. Dit gebeurt veelal in afstemming met partners als politie, brandweer, sociale wijkteams, woningcorporaties, het RIEC en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze thema's zijn verdeeld onder twee medewerkers en jij zou één van deze kunnen zijn!

Wat ga je doen?

Je brengt mensen bij elkaar om specifieke veiligheidsproblemen te voorkomen dan wel zo goed mogelijk op te lossen. Je ondersteunt en adviseert het MT, het college van B&W en de gemeenteraad en bereidt besluitvorming voor. Je ontwikkelt, schrijft, coördineert en implementeert beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid en gaat aan de slag met ontwikkelingen en problematieken binnen dit werkveld. Dit in de breedste zin van het woord. Waar nodig zorg je ook voor de uitvoering van deze werkzaamheden of voer jij procesregie.

De thema's binnen het team OOV zijn op hoofdlijnen verdeeld tussen jou en je directe collega. Jullie werken nauw samen en vervangen elkaar bij afwezigheid. Enkele thema's waar jij je in elk geval mee gaat bezighouden zijn ondermijning en sociale veiligheid. Daarbij valt te denken aan:

Ondermijning

 • Fungeren als coördinator bestuurlijke aanpak. Jij bent voorzitter en regisseur van het lokaal overleg bestuurlijke aanpak. Daartoe werk jij lokale casuïstiek op, voer jij procesregie en ben jij coördinator van het lokale flex-team. Jij zorgt voor de lokale uitvoering en projecten die verband houden met dit thema.
 • Regie voeren op de verdere implementatie van de ''Limburgse-norm''.
 • Uitwerken van diverse projecten op het gebied van (bestuurlijke)weerbaarheid, bewustwording en preventie.
 • Fungeren als Bibob-coördinator. Jij zorgt voor een actueel Bibob-beleid en ondersteunt de toetsers bij inhoudelijk grotere/gevoeligere dossiers. Tevens signaleer jij organisatie breed projecten waarbij tijdig de Bibob-toetsing geïnitieerd moet worden.

Sociale veiligheid

 • Fungeren als voorzitter en regisseur van het lokale Zorg- en Veiligheidsoverleg; daarbij werk je i.s.m. ketenpartners, boa's en collega's (o.a. uit het sociaal domein) de meldingen op m.b.t. leefbaarheidsvraagstukken en ernstige overlast in de openbare ruimte en stemt diverse interventies af.
 • Adviseren, beleid schrijven en bestuurlijke interventies uitwerken rondom thema's, zoals jeugdoverlast en woonoverlast
 • Zorgdragen voor de uitvoering van diverse processen, zoals woningontruimingen en huisverboden.
 • Fungeren als aanspreekpunt of aandachtfunctionaris voor diverse aan dit werkveld gerelateerd thema's, zoals ex-gedetineerden, radicalisering en mensenhandel.

Daarnaast vervul jij een piketrol binnen de lokale of regionale crisisorganisatie.

Dit ben jij:

De diversiteit aan onderwerpen en mogelijke spoed die bij deze taken komt kijken, maakt jou enthousiast. Je staat stevig in je schoenen en kunt prioriteren, werken onder tijdsdruk en snel schakelen tussen verschillende dossiers. Je bent een overtuigende adviseur die met de voeten in de maatschappij staat. Je hebt een praktische instelling en je weet je gemakkelijk te bewegen binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Tevens ben je flexibel, integer en omgevingsbewust en uiteraard beschik jij over bestuurlijke sensitiviteit.

Communicatie is één van jouw sterke punten. Je staat immers dagelijks in contact met collega's, uitvoerders, samenwerkingspartners en gemeentebestuur. Je beschikt over overtuigingskracht en weet een goede belangenbehartiging te maken. Zo kun jij alle betrokkenen van een goed advies voorzien.

Gezien de vele gremia waarin je betrokken bent en het belang van afstemming met diverse in- en externen, denk je integraal, zoek je de samenwerking actief op en toon je betrokkenheid. Ook durf je zelfstandig knopen door te hakken en lijnen uit te zetten. Jij weet wanneer jij zelf aan zet bent of iemand anders moet inschakelen.

Tot slot blijf jij continu op de hoogte van actualiteiten en de relatie hierin tot jouw werkzaamheden.

Je hebt:

 • minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • een opleiding afgerond op gebied van veiligheid (bijv. integrale veiligheidskunde) of een juridische opleiding.
 • ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur bij de overheid (bijv. gemeente, politie, justitie).

Voor deze functie vereisen we een Verklaring Omtrent het Gedrag Politiegegevens (VOG-P).

Waar kom je te werken?

De gemeente Meerssen kent drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Ruimte en Samenleving. In totaal werken er ongeveer 130 medewerkers. Meer weten over het werken bij de gemeente Meerssen? Bekijk ons filmpje.

Wat biedt de gemeente Meerssen?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao gemeenten.

 • Salaris: Deze functie is ingedeeld in schaal 10 (max. € 5.247,- op basis van een fulltime dienstverband, salarispeil per 1 januari 2024). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, hierbij wordt eventueel een aanloopschaal toegepast.
 • IKB: Bovenop je salaris ontvang je 17,05% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuze Budget (IKB). Dit kun je naar eigen wens inzetten, bijvoorbeeld om uit te betalen, extra vakantiedagen te kopen of belastingvrij een fiets aan te schaffen.
 • Arbeidsovereenkomst: In beginsel ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met proeftijd van 1 maand. Hierbij geldt de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Adv-opbouw: 1 fte wil zeggen dat je feitelijk per week 40 uur werkt, waarvan je 36 uur betaald krijgt en 4 uur adv opbouwt, welke je weer kunt inzetten als verlof. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato verminderd.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Zoals pensioenopbouw bij ABP, het flexibel indelen van de werkweek, hybride werken en diverse ontwikkelmogelijkheden op zowel persoonlijk als inhoudelijk vlak.
 • Praktische zaken: Je ontvangt alle voor de uitoefening van de functie relevante zaken, zoals telefoon, laptop en tijdens de piketdienst heb je zelfs een auto vanuit de gemeente ter beschikking.

Sollicitatieprocedure

Interesse? We nodigen je van harte uit om je motivatiebrief en CV online via www.igom.nl in te dienen. Binnen 5 werkdagen na sluiting van de vacature ontvang je een reactie. Deze vacature staat open totdat we deze hebben ingevuld.

Wil jij vooraf meer beeld krijgen van de functie en het werken bij gemeente Meerssen? Meld je dan aan voor een persoonlijke rondleiding met de manager en de aanpakker OOV. Tijdens deze rondleiding door het gemeentehuis loop je over de diverse afdelingen en ontmoet je enkele collega's. Hierbij kun je alle vragen stellen die je hebt over de functie, de cultuur, de werkomgeving, etc. Aanmelden kan door een mail te sturen naar sanne.dooper@meerssen.nl

Binnen de sollicitatieprocedure kan een online screening worden uitgevoerd (bijvoorbeeld via Google en/of social media), een assessment ingezet worden en/of een referentie opgevraagd worden.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Helmy Lalieu (Manager afd. Samenleving) via 06-55236735. Met vragen over de sollicitatieprocedure kun je bij Sanne Dooper (HR-adviseur) via 06-46597963 terecht. Kijk voor overige informatie op www.meerssen.nl