Gemeente Meerssen | Gemeente pakt eikenprocessierups aan

Nieuwsbericht Gemeente pakt eikenprocessierups aan

Gepubliceerd op: 04 april 2024 11:45

Eikenprocessierups
De komende maanden is de harige processierups opnieuw in eikenbomen te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. De afgelopen jaren hebben we steeds minder eikenprocessie-rupsen aangetroffen in de eikenbomen. Goed nieuws dus! Om mogelijke overlast zoveel mogelijk te voorkomen neemt de gemeente maatregelen. We kiezen er wel voor dit jaar minder eiken te bespuiten.

Bestrijding

Een groot deel van deze eiken staat langs wegen, fietspaden en in de nabijheid van huizen. De aanpak van de eikenprocessierups richt zich in april en mei op de gebieden waar inwoners de grootste risico's lopen: drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen. Om de overlast te verkleinen wordt de eikenprocessierups preventief bestreden. In het stadium vóór de ontwikkeling van de brandharen. De bestrijding gebeurt door een bespuiting met een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt en volledig onschadelijk is voor dier en mens. Inwoners die desondanks overlast ondervinden van de eikenprocessierups kunnen dit melden bij de gemeente. In juni en juli worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen op plekken waar meldingen zijn gedaan.

Overlast melden

Overlast in de gemeente Meerssen kunt u melden via info@meerssen.nl of via onze website. Of ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.