Gemeente Meerssen | Vacature Adjunct Raadsgriffier (0,67 fte)

Nieuwsbericht Vacature Adjunct Raadsgriffier (0,67 fte)

Gepubliceerd op: 26 januari 2024 10:55

Vacature
Wil jij meebouwen aan de toekomst van de raad van de gemeente Meerssen? Wij zijn op zoek naar een:

Adjunct Raadsgriffier (0,67 fte)


Nieuwe inrichting raadsgriffie

De Meerssense raad doorloopt op dit moment een ontwikkeltraject. Hierdoor is de ondersteuningsbehoefte in omvang en complexiteit toegenomen waardoor er een uitbreiding van de dienstverlening van de griffie plaatsvindt.

Voel je welkom op de griffie van de gemeente Meerssen, waar je werk zowel boeiend als uitdagend is. De griffie ondersteunt de raad om zijn rollen op een vernieuwende en passende manier uit te voeren. Jij kunt hier een steentje aan bijdragen!

Wat ga je doen?

De adjunct raadsgriffier is als tweede ambtenaar in het verlengde van de raadsgriffier verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de gemeenteraad. Hij | zij:

 • coördineert samen met de raadsgriffier de werkzaamheden van de raad;
 • coördineert het inwerkprogramma van de raad en zorgt voor de benodigde begeleiding van de raadsleden;
 • coördineert een deel van de taak-commissies en het gehele vergadercircuit van de gemeenteraad en is in die hoedanigheid ook de eerste ondersteuner van het presidium;
 • ondersteunt de raadsgriffier in de afstemming met de burgemeester, het college en de secretaris en regelt de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning;
 • kijkt samen met de raadsgriffier mee op inkomende ambtelijke stukken, (raads)voorstellen, initiatiefvoorstellen, vragen, amendementen en moties en adviseert raadsleden, raadsfracties en (taak)commissies hierover;
 • ondersteunt raadsleden en raadsfracties bij het opstellen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen;
 • coördineert de (gevraagde) ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Hij | zij is plaatsvervangend raadsgriffier en de manager van de raadsgriffie bij (langdurige) afwezigheid van de raadsgriffier;
 • ondersteunt de raadsgriffier bij de coördinatie van de griffiewerkzaamheden en de begeleiding van de griffiemedewerker.

Dit ben jij


Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
 • Visie op de samenleving, het politiek-bestuurlijke bedrijf en de griffie
 • Kennis van gemeentebeleid
 • Juridische kennis
 • Ruime ervaring als assistent raadsgriffier, commissiegriffier of raadsadviseur


Vaardigheden

Je bent vaardig in het omgaan met sociale- en politieke druk. Daarnaast heb je vaardigheden op het gebied van beleid en advies en management:

 • in de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • in luisteren, doorvragen, presenteren, overtuigen, onderhandelen en bemiddelen;
 • in het oplossen van problemen;
 • in het opstellen en doorgronden van bestuurs- en management documenten;
 • in het adviseren van volksvertegenwoordigers, bestuurders, managers en professionals;
 • in het begeleiden van professionals;
 • in het coördineren van werk.

Gedragsstijl

 • Onafhankelijk
 • Stressbestendig
 • Betrouwbaar
 • Daadkrachtig

Relaties en contacten

 • Gevoel voor verhoudingen
 • Empathisch
 • Verbindend
 • Assertief

Werkwijze

 • Gestructureerd
 • Proactief
 • Vasthoudend
 • Oplossingsgericht

Waar kom je te werken?

De gemeente Meerssen heeft ca. 18.600 inwoners en ruim 130 betrokken collega's. Het college wordt gevormd door de burgemeester, 4 wethouders (3,3 fte) en de secretaris. De gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden verdeeld over 5 fracties. Het griffieteam zal met de uitbreiding bestaan uit 7 functies.

De griffie is een hecht team. Er wordt op een open en informele manier met elkaar omgegaan, waarbij plezier in het werk en communicatie van groot belang zijn. Samen zorgen we er voor dat de raad optimaal kan functioneren. Je werkt onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en ondersteunt en adviseert de gemeenteraad in al zijn taken. De griffie is de schakel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Daarnaast is de griffie het aanspreekpunt voor inwoners die vragen hebben aan of over de gemeenteraad.

Wat biedt de gemeente Meerssen?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao gemeenten.

 • Salaris: deze functie is ingedeeld in schaal 12 (max. € 6.777,- op basis van een fulltime dienstverband, salarispeil per 1 januari 2024). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring; eventueel wordt een aanloopschaal toegepast.
 • Individueel Keuze Budget (IKB): bovenop je salaris ontvang je 17,05% van het bruto jaarsalaris als IKB. Dit kun je naar eigen wens inzetten, bijvoorbeeld om uit te laten betalen, extra vakantiedagen te kopen of belastingvrij een fiets aan te schaffen.
 • Arbeidsovereenkomst: in beginsel ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Eind dit jaar vindt er een evaluatie van het ontwikkeltraject van de raad plaats, hierin wordt de structurele inzet binnen de formatie meegenomen.
 • Arbeidsduurverkorting (adv)-opbouw: 1 fte wil zeggen dat je feitelijk per week 40 uur werkt, waarvan je 36 uur betaald krijgt en 4 uur adv opbouwt, welke je weer kunt inzetten als verlof. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato verminderd.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: zoals pensioenopbouw bij ABP, het flexibel indelen van de werkweek, hybride werken, thuiswerkvergoeding en diverse ontwikkelmogelijkheden op zowel persoonlijk als inhoudelijk vlak.

Voor deze functie vereisen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Interesse?

We nodigen je van harte uit om je motivatiebrief en CV uiterlijk 18 februari a.s. online via www.igom.nl in te dienen of via mail aan yarka.dreessen@meerssen.nl. Binnen 2 werkdagen na sluiting van de vacature ontvang je een reactie. De gesprekken zullen in beginsel plaatsvinden op woensdag 21 februari 2024 en vrijdag 23 februari 2024. Houd je alvast ruimte in de agenda vrij voor een eventueel gesprek?

Het eerste gesprek dient als kennismaking. We gaan in op jouw motivatie, drijfveren, persoonlijkheid, kennis en kunde. Daarnaast vertellen wij meer over o.a. de inhoud van de functie, de griffie en de bedrijfscultuur. Zodoende krijg jij ook meer beeld van het werk en de werkomgeving.

Na een eerste kennismaking kan er tweede gesprek ingepland worden waarbij we dieper op zaken ingaan. Blijkt er na deze gesprekken een match te zijn, dan plannen we een arbeidsvoorwaardengesprek in. Hopelijk mogen we je daarna verwelkomen als nieuwe collega!

Binnen de sollicitatieprocedure kan het zijn dat we een online screening uitvoeren (bijvoorbeeld via Google en/of social media), een assessment inzetten en/of een referentie opvragen.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Yarka Dreessen (raadsgriffier) via tel. 043-3661674.
Kijk voor overige informatie op www.meerssen.nl.