Gemeente Meerssen | Er leven vragen over Buurtontmoetingspunt De Ketel in Meerssen

Nieuwsbericht Er leven vragen over Buurtontmoetingspunt De Ketel in Meerssen

Gepubliceerd op: 12 mei 2023 13:45

In dit bericht informeren wij je graag over de stand van zaken.

In de loop van de jaren is de rol van de gemeente veranderd. Steeds meer inwoners maken gebruik van eigen kracht en 'samenkracht'. De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling van harte, omdat actieve inwoners - vrijwilligers en verenigingen – als geen ander weten wat er in hun eigen omgeving leeft en speelt. Daardoor ontstaan maatschappelijke verbinding en sociale veerkracht. Rol van de gemeente is om inwonerkracht waar nodig op gang te brengen en zonodig (tijdelijk) te ondersteunen.

Buurtontmoetingspunt De Ketel

In 2013 heeft de gemeente bij wijze van proef het initiatief genomen voor de oprichting van een eerste buurtontmoetingspunt in de gemeente Meerssen, waar buurtbewoners en andere belangstellenden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Van meet af aan was het de bedoeling dat buurtontmoetingspunt De Ketel na verloop van tijd volledig op vrijwilligers zou gaan draaien. De subsidiëring van een betaalde kracht (in dienst van welzijnsinstelling MIK/PIW) voor buurtontmoetingspunt De Ketel loopt in september 2023 ten einde. Dat wil echter niet zeggen dat de vrijwillligers zonder ondersteuning verder moeten.

Ondersteuning

Inmiddels zijn ook in de andere dorpen van onze gemeente buurtontmoetingspunten en huiskamers ontstaan, die allemaal volledig op de kracht van vrijwilligers draaien. In 2020 heeft de gemeenteraad de Nota Durf vastgesteld als kader voor de doorontwikkeling van alle (inmiddels vijf) buurtontmoetingspunten en huiskamers in de gemeente Meerssen. Daarin staat onder andere beschreven hoe de toekomstige ondersteuning van alle huiskamers en buurtontmoetingspunten in de gemeente eruit ziet, met als uitgangspunt om aan alle huiskamers dezelfde kwaliteit van ondersteuning te bieden. Hiervoor is inmiddels een samenwerking aangegaan met welzijnsinstelling Trajekt.

Meer weten?

Informatie over contactgegevens en activiteiten van de buurtontmoetingspunten en huiskamers in de gemeente Meerssen vind je in Weekbad de Geulbode, op www.meerssen.nl en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.

Aanmelden nieuwsbrief

Nota Durf (PDF)