Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 50 - 9 december 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 50 - 9 december 2020

Gepubliceerd op: 08 december 2020 11:55

Gemeentepagina: week 50
Datum: woensdag 9 december 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021
Kom ook werken bij het Stembureau

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van je gemeente.

Tweede Kamerverkiezingen - Kom werken bij het stembureau

Meer weten?
Kijk eens op www.elkestemtelt.nl.

Wil je je aanmelden?
Ben je 18 jaar of ouder en heb je interesse? Stuur dan een mailtje met je naam en adres aan verkiezingen@meerssen.nl.

Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen, zodat iedereen veilig kan werken. Wij maken onder andere gebruik van gezichtsbescherming, handschoenen, kuchschermen en desinfectiemiddelen.

---

Informatie over het Coronavirus

Het gaat nog niet goed met de besmettingen van COVID-19-virus in Nederland. Daarom blijven maatregelen van toepassing om het virus in te dammen. Op 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 ingegaan voor de komende drie maanden. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving. Deze tijdelijke wet vervangt de noodverordeningen. Meer weten? Lees verder op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of kijk op www.meerssen.nl/coronavirus.

Mondkapje

Mondkapjes verplicht!
De wet brengt meer wijzigingen met zich mee. Sinds 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Ook als u het gemeentehuis bezoekt, is een mondkapje verplicht.

---

Herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat Ulestraten

Afgelopen week is BLM Wegenbouw op verschillende locaties in de Sint Catharinastraat (Ulestraten) gestart met het vervangen en blinderen van verzakte en losliggende putten. Blinderen van putten houdt in dat deze 'blind' onder het asfalt komen te liggen zonder deksel. Volgende week start de aannemer met het plaatsen en bijplaatsen van tijdelijke verkeersremmende maatregelen in de vorm van geleidebanden. Daarnaast worden de waaiervormige deksels in de kolken aan de kant van de weg vervangen door spijlvormige roosters met een ruimere instroomopening. Hierdoor kan bij hevige regenval regenwater beter weglopen. Tot slot krijgt de witte blokmarkering op de kruispunten een opfrisser, zodat deze weer goed zichtbaar is.

Herstelwerkzaamheden asfalt
Door het koude weer kunnen geplande frees- en asfaltwerkzaamheden nog niet plaatsvinden. Bij een te lage omgevingstemperatuur kan de asfalteur van BLM de kwaliteit van de asfaltverharding niet garanderen. Gemeente en BLM plannen een nieuw moment in om het geplande asfaltherstel alsnog uit te voeren. Dit zal waarschijnlijk gedurende een week in de periode maart-april gebeuren. Eerder is niet mogelijk in verband met de kerstperiode en de sluiting van de asfaltcentrales tot na carnaval.

Omleidingsroute
De verkeersmaatregelen en omleidingsroute blijven ongewijzigd van kracht. Het gedeelte van de Sint Catharinastraat tussen Vliek en de Dorpstraat is tot en met vrijdag 11 december gesloten voor doorgaand verkeer.

Contact
Namens het bouwteam staan adviesbureau Kragten en BLM Wegenbouw u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen. Neem hiervoor contact op met Christian Reuls. E-mail c.reuls@blmwegenbouw.nl of bel 06-83983728.

---

Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van donderdag 24 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021.

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • donderdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • maandag 28 december van 09.00-10.00 uur
 • woensdag 30 december van 09.00-10.00 uur
 • donderdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Vermissing paspoort-identiteitskaart-rijbewijs
Op deze dagen en tijden kan men tevens en uitsluitend terecht voor het melden van vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Agenda raadsvergadering 10 december 2020

Op donderdag 10 december 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 11-11-2020 / 12-11-2020
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 20-11-2020)
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
 • Voorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
 • Voorstel Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023
 • Voorstel Winterterrassen Horeca Markt Meerssen
 • Voorstel Verzoek tot toetreden tot de GR BsGW van de gemeente Mook en Middelaar
 • Voorstel inzake aandachtspunten en financiële gevolgen 2020 Corona (COVID-19) en uitwerking gevolgen septembercirculaire 2020, jaarschijf 2020
 • Voorstel Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening tarieven openbare werken Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening toeristenbelasting Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening reclamebelasting Meerssen centrum 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening hondenbelasting Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening reinigingsheffingen Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening parkeerbelastingen Meerssen 2021
 • Voorstel verordening rioolheffing Meerssen 2021
 • Voorstel Vaststellen verordening onroerende zaakbelastingen Meerssen 2021
 • Voorstel verordening marktgelden Meerssen 2021
 • Voorstel verordening leges Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel 2021
 • Brief aan de Provincie inzake Begroting 2021-2024
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Hoe denkt u over de opwekking van wind- en zonne-energie in de gemeente Meerssen?

Uw mening telt! Zeker als het gaat om de vraag hoe we in de toekomst in de gemeente Meerssen energie gaan opwekken uit zon en wind. Het opwekken van duurzame energie is in Maastricht-Heuvelland niet eenvoudig. We zijn trots op ons prachtige heuvelland, op onze dorpen en onze steden. Samen kijken we naar wat kan en naar wat misschien niet gewenst is. Denkt u mee over de plannen voor de toekomst?

RES

Vul de vragenlijst en maak kans op een cadeaubon van 25 euro!
We horen graag wat u belangrijk vindt. Waar u zich zorgen om maakt en waar wij rekening mee moeten houden in de overstap naar duurzame energie. Daarom vragen wij of u een vragenlijst wilt invullen. Deelname is anoniem en duurt slechts 10 minuten. Als u kans wilt maken op een cadeaubon, vul dan op het einde van de vragenlijst uw e-mailadres in. U heeft tot 13 december de tijd.

U vindt de vragenlijst op: www.meerssen.nl/res

Roep ook andere inwoners op
Iedereen vanaf 15 jaar mag meedoen. Hoe meer inwoners de enquête invullen, hoe beter. Vraag uw familie, vrienden, huisgenoten, buren en/of (klein)kinderen ook om hun mening te geven.

Hoe het verder gaat
We gebruikt de resultaten in de plannen voor de toekomst. Samen met de andere vijf gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de Provincie Limburg en Waterschap Limburg werken we aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Zuid-Limburg. Kijk voor meer informatie op www.meerssen.nl/res.

Heeft u vragen over het onderzoek? Stuur een mail naar: onderzoekenstatistiek@maastricht.nl

---

Afvalwijzer 2021
Persoonlijke Afvalkalender & Afvalwijzer 2021

In december krijgt u weer uw persoonlijke afvalkalender 2021 in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders is gestart op 7 december en duurt tot 18 december.

Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl

Uitgebreide afvalwijzer
Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u nu ook de uitgebreide Afvalwijzer 2021 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen.

Geen internet? Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Meer informatie nodig?
Er is een handige Milieu App met informatie over afvalinzameling, inzameldagen in uw buurt, de milieuparken etc. Via deze Milieu App kunt u tevens gebruik maken van de digitale Milieupas. U kunt de Milieu App installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). U kunt voor meer informatie ook bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl.

---

Vuurwerkverbod
Vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020-2021

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk afgestoken mag worden. Er mag ook geen vuurwerk verkocht worden. Steek u wel vuurwerk af met oud op nieuw dan riskeert u een fikse boete.

Carbid afschieten
Als vuurwerk verboden wordt, hoe zit het dan met carbid? Carbid schieten is ook verboden. Dit geldt voor de hele regio Zuid-Limburg. 

Vuurwerkoverlast melden
Voor meldingen vuurwerkoverlast kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of via mail: info@meerssen.nl.

Buiten kantooruren kunt u dit nummer ook bellen en kiezen voor optie 3. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale in Maastricht.

Bij spoed: bel 1-1-2

------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een slijtruimte, Schonen Steynweg 4a, 6237 NA Moorveld (ontvangen 23 november 2020);
 • het realiseren van een terrasoverkapping, Broekhoven 8, 6243 BC Geulle (ontvangen 24 november 2020);
 • het uitbreiden / legaliseren van stallingen, Eijkskensweg 4, 6243 AA Geulle (ontvangen 20 november 2020);
 • het realiseren van een woonruimte, Waterval 1c, 6235 NC Ulestraten (ontvangen 29 november 2020);
 • het verbouwen van het dak en het renoveren van de woning, Europastraat 53, 6235 BT Ulestraten (ontvangen 1 december 2020);
 • het verbouwen van de voortuin, Prinses Wilhelminaweg 6, 6241 ET Bunde (ontvangen 23 november 2020);
 • het kappen van 2 haagbeuken, Molenveldweg 15, 6231 RX Meerssen (ontvangen 26 november 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het aanleggen van een uitrit, Burgemeester Hein Cortenstraat 10, 6235 CN Ulestraten (verzonden 30 november 2020);
 • het verbouwen van de woning, Vliegenstraat 86, 6241 CJ Bunde (verzonden 02 december 2020);
 • het aanleggen van een inrit, Burgemeester Murisstraat 33, 6231 GH Meerssen (verzonden 4 december 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • een ceremoniegebouw, Langs de Gewannen 20, 6235 NV Ulestraten (verzonden 30 november 2020);

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 9 december 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen