Gemeente Meerssen | Werkzaamheden aan de veeroosters Gemeentebroek

Nieuwsbericht Werkzaamheden aan de veeroosters Gemeentebroek

Gepubliceerd op: 04 oktober 2023 09:50

Wat gaan we doen?

Wij, gemeente Meerssen, zijn voornemens om een vijftal veeroosters te vervangen.
De locaties van de veeroosters zijn:

  • De Dellenweg Meerssen
  • Gemeentebroek Meerssen (Nabij huisnummer 1)
  • Gemeentebroek Meerssen (Nabij de Nachtegaal)
  • Gemeentebroek Meerssen (Nabij de Nachtegaal)
  • Gemeentebroek Meerssen (Nabij camping ́t Geuldal)

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De huidige veeroosters zijn niet meer in goede staat. Dit betekent dat de roosters niet meer goed vastzitten/rusten op het beton. Hierdoor liggen de roosters los en ontstaat er met name geluidsoverlast als er verkeer over heen rijd.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Wij streven ernaar om te starten met de werkzaamheden in week 42 en 43. Week 42 is de herfstvakantie. We hebben de keuze gemaakt om te starten in de herfstvakantie omdat het Stella Maris College in deze week vakantie heeft. Tijdens de uitvoering hoeven we dan dus geen rekening te houden met de grote hoeveelheid schoolgaande jeugd (fietsers). Naar verwachting laten de bezoekers/toeristen zich makkelijker omleiden dan de scholieren.

Deze data zijn altijd afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden

Welke hinder kan ik verwachten?

Tijdens de werkzaamheden worden de complete veeroosters vervangen (betonnen bak + rooster). Dit betekent dat het noodzakelijk is om de weg compleet af te sluiten voor het verkeer. De woning gelegen aan de Gemeentebroek 1 is te allen tijde bereikbaar via de Veeweg. Om camping ´t Geuldal en Boscafe de Nachtegaal bereikbaar te houden én om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd..
De fasering is als volgt:
Fase 1: Gemeentebroek 1 en Nachtegaal Noord
Fase 2: Nachtegaal Zuid
Fase 3: Camping 't Geuldal
Fase 4: De Dellenweg

De faseringstekening is hier te vinden

Hoe worden camping ´t Geuldal en Boscafé de Nachtegaal bereikbaar gehouden?

Tijdens fase 1 is het noodzakelijk om een omleiding in te stellen voor de camping en de Nachtegaal. Om de camping en het Boscafé bereikbaar te houden wordt er een omleiding ingesteld via de Houthemerweg – Vroenhof – Sint Gerlach – Onderstestraat – Geulweg – Gemeentebroek. Deze omleiding is voor het gemotoriseerd en is ca. 5 km (±10 minuten)

Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Houthemerweg – Vroenhof – Eigenweg – Geulweg. Dit is ca. 3 km (±5 minuten).

Dit betekent ook dat de poort ter hoogte van de camping een aantal dagen open zal moeten staan. Om gevaarlijke situaties te voorkomen worden er voor de in- en uitrit tijdelijk waarschuwingsborden geplaatst.

Fase 1 zal naar verwachting 2 à 3 dagen duren.

Fase 2 wordt pas opgestart als fase 1 volledig afgerond is. In deze fase wordt het veerooster voor de Nachtegaal vervangen. Dit betekent dat de Nachtegaal weer bereikbaar is via de Veeweg. De omleiding t.b.v. de Nachtegaal zal dan vervallen.

Fase 2 zal naar verwachting 1 à 2 dagen duren.

In fase 3 wordt het veerooster nabij de camping vervangen. Tijdens deze fase is de camping alleen bereikbaar via Valkenburg en De Nachtegaal is bereikbaar via de Veeweg (normale route). De verkeersmaatregelen (omleidingen) blijven hetzelfde als in fase 2.

Fase 2 zal naar verwachting 1 à 2 dagen duren.

Tijdens fase 4 is zowel de camping als het Boscafé weer bereikbaar volgens de normale routes.
In deze fase wordt de gehele Dellenweg afgesloten. Dit is, gezien de breedte van de weg, noodzakelijk om het veerooster te kunnen vervangen.

Fase 2 zal naar verwachting 1 à 2 dagen duren.

In het weekend is zowel de camping 't Geuldal als Boscafé de Nachtegaal bereikbaar via de normale toegangswegen!

Hoe is het Stella Maris College bereikbaar?

Het Stella Maris College is via de Parallelweg te alle tijden bereikbaar. De leerlingen die vanuit Valkenburg komen moeten gebruik maken van een omleiding. De omleiding is als volgt: Geulweg – Eigenweg – Vroenhof – Houthemerweg – Herkenberg. Dit is ca. 3 km (±5 minuten). Het is niet mogelijk de school via de Gemeentebroek te bereiken! ,

De tekening met de verkeersmaatregelen is hier te vinden

Verdere informatie over de werkzaamheden

U ontvangt minimaal 7 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden nogmaals een bewonersbrief van ons met verdere informatie over de werkzaamheden.

Hoe kunt u ons bereiken?

Indien u nog vragen heeft over de geplande werkzaamheden kunt u contact opnemen met Mika Theunissen. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 043 of via de mail mika.theunissen@meerssen.nl.