Gemeente Meerssen | Aanvraagperiode NRF-steun herstelprojecten verenigingen, stichtingen e.d. verlengd

Nieuwsbericht Aanvraagperiode NRF-steun herstelprojecten verenigingen, stichtingen e.d. verlengd

Gepubliceerd op: 01 november 2021 13:05


Nationaal Rampenfonds Giro 777 - logo
Naar aanleiding van de wateroverlast komen bij het NRF ook aanvragen binnen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties. Deze aanvragen worden wekelijks door de Beoordelingscommissie van het NRF in behandeling genomen. Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Projectaanvragen kunnen daarom nog tot 1 januari 2022 worden ingediend. Op de website van het Nationaal Rampenfonds vindt u het formulier waarmee u als vereniging, stichting of andere maatschappelijke organisatie een aanvraag kunt indienen voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. Hier vindt u ook de voorwaarden voortoekenning van de bijdrage. Naar de website van het Nationaal Rampenfonds (www.giro777)