Gemeente Meerssen | Proosdijpark

Artikel Proosdijpark

Vijver Proosdijpark

Op korte termijn heeft met name de vijver en aanliggende beschoeiing (oeverbescherming) een opwaardering. In de loop der jaren heeft zich in de vijver een laag organisch materiaal gevormd. Deze laag is ontstaan door een opeenhoping van bladeren. De waterdiepte van de vijver neemt steeds verder af door de toename van slib. Hierdoor warmt het water steeds sneller op. De opwarming en de sliblaag hebben invloed op de waterkwaliteit.

Ook de mergelstenen beschoeiing langs de oever van de vijver moet gerenoveerd worden. Delen van de beschoeiing liggen los, zijn beschadigd of liggen zelfs beneden waterpeil. Ook de oevers kalven her en der af. Dit tast de vorm van de vijver steeds verder aan. Dat vraagt om een duurzame oplossing.

Planning

Uitvoering van de opwaardering is gepland najaar 2024.

Masterplan centrum

Aanbevelingen Masterplan voor het Proosdijpark

In het Masterplan zijn enkele aanbevelingen gedaan. Deze werken we op dit moment verder uit. Enkele aanbevelingen worden in samenhang met de herinrichting Markt opgepakt. Andere worden apart uitgewerkt.

Proosdijpark begint bij Markt

In het Masterplan is als uitgangspunt genomen dat het Proosdijpark begint bij de Markt. De ruimte tussen het Proosdijpark en de Beekstraat (de huidige gravelvlakte) is een verlengstuk van het Proosdijpark.

Gravelvlakte achter bestuurscentrum

De huidige gravelvlakte voelt niet aan als Proosdijpark. Het leent zich meer voor het definiëren van een aparte ruimte. Hierbij wordt gedacht aan borderranden met een centraal grasveld. Dit biedt mogelijkheden voor kunst of een kunstzinnige speelgelegenheid.

Proosdijpark - Gravelvlakte

Afmaken entree Proosdijpark bij Station

In het Masterplan wordt voorgesteld de parkentree aan de stationzijde te accentueren en de ingang van de Kerksteeg beter te laten aansluiten op de huidige parkentree. Onder andere door de poort en hekwerk beter te laten aansluiten en de oriëntatie gelijk te leggen.

Entree Proosdijpark 1

Entree park

Versterken verbinding voetgangers richting Markt

In het Masterplan wordt voorgesteld het bestaande pad in de bocht te verlengen en aan te sluiten op de bestaande parkpoort tussen klooster (appartementencomplex) en Basiliek.

Voetgangersverbinding

De aanbevelingen uit het Masterplan worden in samenhang met de Markt of apart opgepakt en worden op dit moment verder uitgewerkt in een schetsontwerp.