Gemeente Meerssen | Onderwijshuisvesting - Stichting LVO en Gemeente Meerssen maken in goed overleg einde aan geschil

Nieuwsbericht Onderwijshuisvesting - Stichting LVO en Gemeente Meerssen maken in goed overleg einde aan geschil

Gepubliceerd op: 31 augustus 2022 10:00

Vanwege het teruggelopen aantal leerlingen is de VMBO-locatie van het Stella Maris College in Valkenburg vorig jaar gesloten. Hierop vooruitlopend hebben schoolbestuur LVO en gemeente Meerssen in 2016 een overeenkomst gesloten, waardoor ieder jaar leerlingen van de VMBO-locatie in Valkenburg naar de hoofdvestiging van het Stella Maris College in Meerssen zouden worden overgeplaatst.

Gemeenten ontvangen elk jaar een bedrag per leerling uit het Gemeentefonds. Omdat in 2019 en 2020 minder leerlingen uit Valkenburg overkwamen, is voor de gemeente Meerssen financiële schade ontstaan. Het gemeentebestuur wilde de schade compenseren door minder bij te dragen aan de verbouwingskosten van het Stella Maris College in Meerssen. Dit heeft tot verschillende inzichten geleid.

Inmiddels zijn Stichting LVO en Gemeente Meerssen in goed overleg tot een minnelijke regeling gekomen. De gemeenteraad zal in de vergadering van 29 september worden gevraagd hiermee in te stemmen. Meer informatie vindt u in het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.  

Wethouder Inge Smeets: "Stella Maris College en Gemeente Meerssen hebben een rijke geschiedenis samen. Ik ben blij dat we middels deze regeling onze samenwerking positief kunnen voortzetten!"