Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 29 - 15 juli 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 29 - 15 juli 2020

Gepubliceerd op: 14 juli 2020 09:50

Gemeentepagina: week 29
Datum: woensdag 15 juli 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Meerderheid raad kiest voor voortzetting traject Regie-organisatie

Donderdagavond 9 juli vergaderde de raad en het beloofde een spannende raadsvergadering te worden. Een van de belangrijkste agendapunten was de Kadernota en de vraag van het college aan de raad om mee te denken over oplossingsrichtingen om het financiële tekort weg te werken. Het werd een lange zit, waarin de raad vlak na middernacht uiteindelijk in ruime meerderheid besloot om het traject van de Regie-organisatie voort te zetten en niet de weg in te slaan van herindeling.

In september behandelt de gemeenteraad van Maastricht het Bestuurlijk Convenant. In december volgt dan het definitieve go/no-go besluit van beide gemeenteraden mbt de regie-organisatie Meerssen Maastricht.

---

Spoorwerkzaamheden tussen Meerssen en Valkenburg

Van 1 t/m 10 augustus vernieuwt Prorail het spoor tussen Meerssen en Valkenburg. Tijdens de werkzaamheden rijden er minder of geen treinen. Ook zijn diverse spoorwegovergangen en spoortunnels tijdelijk afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met gele borden.

Afsluitingen spoorwegovergangen in Meerssen

  • 1 augustus (00.00 u) t/m 10 augustus (00.15 u): Overweg Herkenberg Meerssen
  • 1 augustus (00.00 u) t/m 10 augustus (05.00 u): Overweg Houthemerweg Meerssen

Afsluitingen spoorwegovergangen in Houthem/Valkenburg: zie www.meerssen.nl.

Overlast
Omwonenden kunnen hinder ondervinden van machines en bouwverlichting.

Gevolgen voor het treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden minder of geen treinen. Kijk voor actuele reisinformatie op www.arriva.nl. Of raadpleeg www.9292.nl of telefonisch 0900-9292 (€ 0,90 per minuut).

Heeft u vragen?
Kijk op www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 7767245 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00-18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Aangevraagde vergunning evenement

Betreft: 10e Klimomloop van Ulestraten.
Plaats: een parkoers tussen Ulestraten, Waterval en Schietecoven.
Data en tijd: zondag 20 september 2020 van 10.00-17.30 uur.
Opmerking: het parkoers is beperkt toegankelijk voor het verkeer.
Inzagetermijn: van 15-07-2020 t/m 25-08-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

  • het veranderen van het bedrijf Supermarkt Dijkstra (AH), Sint Rochusstraat 20, 6241 CD Bunde;
  • het veranderen van het bedrijf Kuijpers Cargo Service BV, Bamfordweg 1, 6235 NS Ulestraten.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 15-07-2020 t/m 25-08-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het vervangen/vergroten van de bestaande dakkapel aan de achterzijde van de woning, Europastraat 37, 6235 BT Ulestraten (verzonden 6 juli 2020);
  • het kappen van twee bomen (eiken), Pastoor Arnold Somyasingel Meerssen (verzonden 9 juli 2020);
  • het realiseren van een vrijstaande woning, Boschweg ongenummerd, 6241 EL Bunde (verzonden 10 juli 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 15 juli 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen