Gemeente Meerssen | Jeugdlintjes 2024 Gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Jeugdlintjes 2024 Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 26 april 2024 18:30

Jeugdlintjes
Op Lintjesdag vrijdag 26 april reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Bjorn Molling Jeugdlintjes uit aan drie jeugdigen uit de gemeente Meerssen:

  • Floris Soeren uit Bunde
  • Ushi Dolmans uit Bunde
  • Meggie Molling uit Ulestraten

Van harte proficiat!

Achtergrond

Floris Soeren uit Bunde


Jeugdlintjes 2024 - Floris Soeren

Floris zit in 5 VWO van het Stella Maris College in Meerssen. Sinds 2022 neemt hij deel aan het Model European Parliament Limburg (MEP). Hier ontstond een grote liefde voor debat en politiek. Na zijn deelname werd hij uitgekozen om Limburg te vertegenwoordigen op het MEP landelijk (in de Tweede Kamer) en daarna zelfs om Nederland te vertegenwoordigen op het MEP internationaal.

De liefde voor debat en politiek zorgde ervoor dat hij een aantal taken op school zelfstandig uitvoert:

  • Hij is voorzitter van de debatclub. Hier geeft hij elke dinsdag een les in debatteren aan de leden van de debatclub. Deze lessen ontwerpt hij zelf. Daarnaast bezoekt hij klassen om debatteren onder de aandacht te brengen. Hij bereidt leerlingen voor op landelijke wedstrijden en zorgt voor een teamgevoel door bijvoorbeeld etentjes te organiseren voorafgaand aan zo'n wedstrijd waarin plezier en werk worden gecombineerd. Docenten sturen wel aan, maar alle inhoud ligt bij Floris. Het is heel bijzonder dat een leerling dit zelfstandig organiseert binnen school.
  • Hij geeft de lessen 'Masterclass debat' aan leerlingen van de basisschool. Hij is ambassadeur van het MEP en geeft presentaties.
  • Hij is ambassadeur van het MEP. Hij gaat de klassen in om leerlingen te enthousiasmeren voor een deelname aan het MEP en algemene politieke betrokkenheid. Hij begeleidt de leerlingen zelfstandig in de voorbereiding op deelname aan het MEP. Hij heeft schooljaar 23-24 ook een mini-MEP georganiseerd op school en hiervoor contact gelegd met de gemeente.
  • Floris geeft presentaties over de debatclub en verschillende activiteiten aan bijvoorbeeld andere scholen die ons bezoeken. Schooljaar 23-24: bezoek Belgische schooldirecteuren & schoolbezoek uit Japan.
  • Hij zit in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van LVO. Floris denkt mee over beleid van de stichting, neemt hiervoor deel aan buitenschoolse vergaderingen etc.

Naast deze liefde voor politiek en debat is Floris ook op een andere manier actief in de maatschappij. Zo traint Floris samen met een andere leerling van het Stella Maris College elke zaterdag het G-Hockeyteam bij Hockeyvereniging Meerssen. Dit is het hockeyteam voor mensen met een beperking, zoals het Syndroom van Down. Naast de trainingen probeert hij er ook echt een team van te maken door onder andere een pizza-avond te organiseren voor alle leden etc.

Floris heeft vele talenten. Hij is oprecht geïnteresseerd in anderen en heeft het natuurlijke vermogen anderen mee te nemen en te motiveren. Zijn aanpak geeft anderen energie en zelfvertrouwen.

Ushi Dolmans uit Bunde


Jeugdlintjes 2024 - Ushi Dolmans

Ushi Dolmans studeert sportmanagement aan Fontys Hogeschool in Sittard. Vanuit deze opleiding loopt ze op dit moment ook stage bij de gemeente Meerssen.

Ze is een zeer betrokken lid van de Tennis Padel Club Bunde. Ze is zeer actief als vrijwilliger bij de club.

Zij is lid van de jeugdcommissie en kartrekker van het WhoZnext-team. Het WhoZnext-team bevordert de betrokkenheid van de jeugd met de vereniging. Het team organiseert activiteiten voor de jeugd bijvoorbeeld met Pasen , Koningsdag, Kerstdisco, Sinterklaas. Een van de hoogtepunten was het bezoek aan de Libema Open op uitnodiging van de KNVB. Ushi stuurt het WhoZnext team aan. Zij heeft een voorbeeldfunctie voor alle jeugdleden. Daarnaast is Ushi tennisleraar voor de jeugd.

Eveneens is Ushi betrokken lid en vrijwilliger bij Harmonie St Agnes. Zij ondersteunt bij het opleidingsorkest actief de jongere jeugd die instroomt in de vereniging. Verder is zij steeds bereid de handen uit de mouwen te steken als er iets geregeld of georganiseerd moet worden bij de Harmonie.

Meggie Molling uit Ulestraten


Jeugdlintjes 2024 - Meggie Molling

Meggie Molling studeert aan de opleiding Verpleegkunde van het Vista College. Vorig jaar stond het voortbestaan van het Beverstafteam van Scouting Don Bosco Ulestraten ernstig onder druk. Mede dankzij de inzet van Meggie en de inzet van het Beverstafteam is de Bevergroep voor de kinderen van 4 tot 8 jaar nieuw leven ingeblazen.

De Bevergroep besteedt veel aandacht aan samenwerken, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Meggie is betrokken bij de activiteiten van diverse speltakken. Ze heeft een belangrijke rol gehad bij de organisatie van het kampweekend in maart jongstleden en een komend kampweekend staat alweer op stapel. Verder houdt ze zich met de sponsoracties van scouting en is betrokken bij UK '98.

Meggie is daarnaast vaak te zien op het voetbalveld van RKUVC waar zij de helpende hand toesteekt bij de activiteiten die door de club georganiseerd worden.