Gemeente Meerssen | Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een dakkapel aan Lindenlaan 13 te Bunde

Officiele publicatie

Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een dakkapel aan Lindenlaan 13 te Bunde

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel aan Lindenlaan 13, 6241 BA Bunde hebben ingetrokken op 3 mei 2022.

Nadere informatie

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.