Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016

Gepubliceerd op: 10 mei 2016 14:05

Weeknummer: 19
Datum: woensdag 11 mei 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Parkeren in Meerssen-centrum: hoe is het geregeld?

Het centrum van Meerssen is in 2008 aangewezen als parkeerverbodzone. Bovendien moet u op de meeste plekken betalen voor het parkeren. Wat houdt een parkeerverbodszone in en welke regels gelden hier?

Parkeren - parkeerverbodzone
Bebording
U rijdt een parkeerverbodszone binnen, als u het verkeersbord 'parkeerverbodzone' passeert (zie afbeelding links). Dit bord staat bij alle toegangswegen tot het centrum. Als u de parkeerverbodzone verlaat, ziet u de grijze variant van dit bord (zie afbeelding rechts).

Alléén parkeren in de vakken
In een parkeerverbodzone geldt dat u moet parkeren in de parkeervakken. Deze zijn aangegeven door middel van belijning of andere markering (bijv. metalen doppen). U mag niet buiten de vakken parkeren. U riskeert dan een boete.

Voldoende parkeergelegenheid
In Meerssen-centrum is voldoende parkeergelegenheid. Zo kunt u parkeren op parkeerplaats 't Gasthoes, parkeerplaats 't Bergske, in parkeergarage Proosdijpark, de Markt, de parkeerplaats achter het treinstation (gratis parkeren) en op diverse parkeervakstroken langs de weg. Hieronder vindt u een luchtfoto waarop is aangegeven waar de regels van de parkeerverbodzone precies gelden.

Parkeren - luchtfoto

Niet buiten de vakken of op de stoep
Er wordt nog vaak buiten de vakken geparkeerd. In het hele centrum (ook op de Markt!) geldt dat u moet parkeren in de vakken. U riskeert anders een boete. Er wordt ook nog vaak op de stoepen of loopstroken geparkeerd. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede en ook hiervoor kunt u een boete krijgen. Parkeren op de stoep is bovendien zeer hinderlijk voor voetgangers, rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens.

Parkeren - Bord betaald parkeren
Betaald parkeren
In Meerssen-centrum geldt bovendien op de meeste plekken betaald parkeren van maandag t/m vrijdag van 9-18 uur en zaterdag van 9-17 uur. Dit wordt aangegeven met borden als u het centrum binnenrijdt (zie afbeelding). De parkeerregels staan ook op de parkeermeters.

Gehandicaptenparkeerkaart
Mensen die een gehandicaptenparkeerkaart hebben, kunnen - mits u rekening houdt met de veiligheid van andere weggebruikers - overal parkeren en hoeven geen parkeergeld te betalen in de hele betaald parkeerzone in Meerssen-centrum (dus niet alleen voor de gehandicaptenparkeer-plaatsen). Vergeet echter niet uw gehandicaptenparkeerkaart goed zichtbaar achter de vooruit te leggen.

Wist u overigens dat...

 • uw parkeerkaartje op alle parkeerplaatsen in het centrum geldig is. Dus: koopt u een kaartje op parkeerplaats 't Bergske, dan kunt u hiermee ook parkeren op parkeerplaats 't Gasthoes, Markt,  in de vakken in de Stationstraat & Gasthuisstraat. Er moet uiteraard wel nog genoeg tijd op zitten.

 • u op de parkeerplaats 't Bergske of in de parkeergarage Proosdij de meeste kans heeft op een vrije parkeerplaats, terwijl het maar twee minuten lopen is naar de Markt.

 • de ondergrondse parkeergarage tot 22.00 uur ingereden kan worden en met het betaalde parkeerticket op willekeurig moment uitgereden kan worden;

 • deze parkeergarage binnenkort vanaf de Markt via de lift /of trap van Maison de Proosdij toegankelijk is met uw parkeerticket (meer informatie hierover volgt nog).

Hier onder vindt u een kaartje waarop u kunt zien waar u uw auto kunt parkeren en de looproutes vanaf de parkeerplaatsen naar de Markt.

Parkeren - parkeerplaatsen en looproutes

Toezicht & Handhaving
Nu de bouwwerkzaamheden op de Markt achter de rug zijn, willen we weer dat correct geparkeerd wordt in het mooie centrum van Meerssen. In de loop van mei wordt eerst gewaarschuwd en geflyerd en na enkele weken zullen overtreders beboet worden.

Meer informatie
Klant Contact Centrum (KCC)

---

Asfalteringwerkzaamheden Ambyerweg Rothem

Eind 2015 is het riool in de Ambyerweg vernieuwd en het voet- en fietspad opnieuw ingericht. Vlak voor de kerstvakantie zijn de eerste asfaltlagen aangebracht, maar nog niet laatste definitieve deklaag. Daarvoor was eerst beter weer nodig. Op vrijdag 13 mei 2016 brengen we de definitieve asfaltdeklaag aan. Op deze dag is de Ambyerweg van 06.00-17.00 uur afgesloten tussen rotonde de Witte Hoek en de T-splitsing bij de Nieuwe Limmelderweg. Verkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Limmelderweg, Hoekerweg en Mariënwaard. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel gewoon door. Verkeersregelaars staan klaar om ervoor te zorgen dat voetgangers en (brom)fietsers op het voet- en fietspad blijven.

Bereikbaarheid bedrijven
Winkels en bedrijven in de omgeving zijn bereikbaar via omleidingen. Autobedrijf Ploemen en tankstation AVIA zijn tijdens het asfalteren bereikbaar via de in- en uitrit aan de weg Kruisdonk (aan de zijkant van garage).

Meer informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of kijk op www.a2maastricht.nl

---

Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei

Pinksteren
In verband met Pinksteren is het bestuurscentrum gesloten op maandag 16 mei 2016.

Collectieve middag afdelingsuitstapjes
In verband met een collectieve middag voor alle afdelingsuitstapjes is het bestuurscentrum op dinsdagmiddag 31 mei vanaf 12 uur gesloten.

Meldingen openbare ruimte
Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen?
Bel dan tel. 043-3505345 (tijdens kantooruren: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043).

Milieuparken
De milieuparken zijn gesloten op tweede Pinksterdag 16 mei 2016.

---

LET OP! ZOMERDRUKTE BIJ LOKET BURGERZAKEN!

Maak tijdig een afspraak voor verlengen van uw paspoort of id-kaart

Moet u uw paspoort of identiteitskaart binnenkort verlengen?Maak hiervoor dan tijdig een afspraak! Doe dit minimaal 3 weken voordat de geldigheid van uw reisdocument verloopt of uw vertrek naar het buitenland!  In de zomermaanden is het namelijk extra druk bij het loket Burgerzaken. De reserveringstijd om een afspraak te maken begint nu al op te lopen.

Maak dus tijdig een afspraak!

U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen - Wij werken op afspraak) of via het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Wij werken altijd op afspraak!

---

Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen in Bunde

De gemeente Meerssen wil eind mei / begin juni 2016 groot onderhoud verrichten aan diverse wegen in Bunde. Het onderhoud vindt plaats aan de Beukenlaan, Roggeveldstraat en Wilgenlaan. Bij deze wegen vervangt de gemeente de deklaag asfalt. Aan de Weerterstraat ter hoogte van huisnummers 3 t/m 11 vernieuwen we de deklaag asfalt en verharden we de parkeerplaats tegenover huisnummers 7 en 9.

Uitnodiging inloopavond
Op woensdag 18 mei 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden in Cafe-zaal de Vos (Vliegenstraat 56 in Bunde). Tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u binnenlopen en krijgt u informatie over de werkzaamheden. Er is uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen en informatie te delen. U bent van harte welkom!

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten

In verband met de overgang naar een nieuw computersysteem is het loket Burgerzaken op maandag 30 mei 2016 gesloten. Het is deze dag niet mogelijk producten van het loket Burgerzaken (bijv. paspoorten, id-kaarten, uittreksels) aan te vragen en af te halen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

---

Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen in Geulle

De gemeente Meerssen verricht eind mei / begin juni 2016 groot onderhoud aan diverse wegen in Geulle. De werkzaamheden vinden plaats aan de Heirweg, Vliegveldweg en Hagendoornweg. Bij de Heirweg vervangt de gemeente de deklaag asfalt. De Vliegveldweg & Hagendoornweg krijgen een nieuwe slijtlaag (split).

Uitnodiging inloopavond
Op woensdag 18 mei 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden in Café de Gäöllenaer (Hulserstraat 77 in Geulle). Tussen 19.30 en 20.30 uur kunt u binnenlopen en krijgt u informatie over de werkzaamheden. Er is uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen en informatie te delen. U bent van harte welkom!

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van 28 Knotlindes, Tussen de Bruggen 1, 6231 CA Meerssen (ontvangen 2 mei 2016);
 • het realiseren van een berging en overkapping, Processieweg 15, 6243 BB Geulle (ontvangen 2 mei 2016);
 • het verbouwen en uitbreiden van de woning, Aan de Maas 17, 6243 NA Geulle (ontvangen 3 mei 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Hekstraat 34, 6235 NL Ulestraten (ontvangen 28 april 2016). Het betreft een melding tbv een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het oprichten van een erfafscheiding, Prins Clauslaan 1, 6241GK Bunde (verzonden 2 mei 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 11 mei 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina