Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - intrekken van vergunning parkeren - Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg te Meerssen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit voor het intrekken van vergunning parkeren aan Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg te Meerssen

Gemeente Meerssen heeft besloten het verkeersbesluit ‘instellen vergunning parkeren op de Kruisstraat, Gansbaan en Hoekweg in Meerssen’ in te trekken.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Waarom wordt het verkeerbesluit ingetrokken?

Diverse bewoners van de Kruisstraat, Gansbaan, Herkenberg en Hoekweg kunnen zich niet verenigen met het parkeerregime, zoals vastgesteld in het verkeerbesluit. Deze bewoners dienden bezwaarschriften in bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwaarschriften zijn voor advies in handen gesteld van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften. Op dinsdag 14 september 2021 heeft de hoorzitting plaats gevonden bij deze commissie. Tijdens de hoorzitting is het voorstel gedaan om tot 31-12-2022 geen maatregelen te nemen en het bestaande parkeerregime (vrij parkeren voor en door iedereen) te handhaven. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit voorstel overgenomen. Het verkeersbesluit van 20 mei 2021 wordt ingetrokken en het college zal dit bekend maken door plaatsing van het nieuwe besluit in het gemeenteblad op www.overheid.nl.

Bent u het niet eens met de intrekking van dit verkeersbesluit?

U kunt het college van de burgemeester en wethouders tot en met 22 november 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de intrekking van het verkeersbesluit. Stuur uw reactie per post aan: het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Of via e-mail aan info@meerssen.nl.

Waar kan ik de documenten bekijken of meer informatie krijgen?

Daarnaast kunt u in deze periode de documenten in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor informatie over de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Het telefoonnummer van het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen is 14 043. Hier kunt u ook een digitale versie van de stukken opvragen.