Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015

Gepubliceerd op: 08 december 2015 10:15

Weeknummer: 50
Datum: woensdag 9 december 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Een blijk van waardering voor uw mantelzorger:
Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen 2015 aan!

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers: het mantelzorgcompliment. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur. De gemeente Meerssen stelt voor 2015 een blijk van waardering van 200 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger!

Overgangsjaar
Het was moeilijk om in een korte periode te bepalen wie een waardering moet krijgen en in welke vorm. Daarom is ervoor gekozen 2015 als een overgangsjaar te zien, waarbij de groep van 2014 de waardering kan aanvragen. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein zal onderzocht worden hoe mantelzorgwaardering vanaf 2016 vorm te geven.

Mantelzorgers
Het budget voor het mantelzorgcompliment is echter beperkt. Hierdoor kunnen helaas niet alle mantelzorgers worden beloond. De gemeente Meerssen heeft daarom een keuze moeten maken voor de groep mantelzorgers die in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment.

Wie kan een mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u een bewijs van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ontvangen voor (het kunnen aanvragen van) het mantelzorgcompliment 2015. Dit bewijs heeft u ontvangen in januari 2015. Als u hier niet meer over beschikt, mag dit ook een kopie van uw bankafschrift zijn met daarop bewijs storting van het mantelzorgcompliment door de SVB voor het jaar 2014. De CIZ indicatie of BJZ indicatie kan ook als bewijs dienen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl treft u een aanvraagformulier aan, waarmee u het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen 2015 kunt aanvragen voor uw mantelzorger. Heeft u geen internet? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. Zij sturen u dan een formulier per post toe.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen tot uiterlijk 1 februari 2016. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

---

Wethouder Glimmerveen afgetreden

Wethouder Eugène Glimmerveen heeft op woensdag 2 december met onmiddellijke ingang ontslag genomen als wethouder. Persoonlijke afwegingen hebben hem geleid tot het nemen van dit besluit. In zijn ontslagbrief spreekt hij zijn vertrouwen uit in de koers van de huidige coalitie en de onderlinge samenwerking. Hij spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de vruchtbare samenwerking met het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. Ondanks de korte periode heeft hij zich met volle overtuiging ingezet voor de gemeente Meerssen en daarbinnen heeft hij prachtige mensen ontmoet, aldus de heer Eugène Glimmerveen. Hij bedankt ook hen voor de samenwerking.

---

Informatiebijeenkomst Herbestemming Vliegenstraat 50 Bunde

De gemeente Meerssen heeft een principeverzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de vestiging van een fitnesscentrum en een praktijk voor fysiotherapie in het pand Vliegenstraat 50 te Bunde. Initiatiefnemers zijn Anytime Fitness en Centrum voor Fysiotherapie Meerssen.

Het betreffende pand is vrijgekomen door de verhuizing van de Albert Heijn-supermarkt naar de nieuwe locatie aan de Sint Rochusstraat. Op grond van de beheersverordening Kernen heeft het pand de bestemming Centrum. Om de vestiging van een fitnesscentrum mogelijk te maken, zijn een herziening of afwijking van de beheersverordening en een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Anytime Fitness werkt met een 24 uursconcept. Dit betekent dat klanten 24 uur per dag toegang hebben tot de fitnessruimte. Het fitnesscentrum en de praktijk voor fysiotherapie worden gehuisvest op de begane grond en in de kelderruimte. De verdieping blijft in gebruik als woonruimte.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Voordat het gemeentebestuur een definitief besluit neemt over het principeverzoek wil het college van burgemeester en wethouders omwonenden en belanghebbenden nader informeren over de voorgenomen plannen en te volgen procedure. Daarbij is er tevens gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wij nodigen u daarom graag uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 14 december 2015. Aanvang 19.00 uur in Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. De bijeenkomst duurt tot ca. 21.30 uur.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

KCC feestdagen
Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen
Openingstijden rond de feestdagen

Het Klant Contact Centrum (KCC) is dé toegang voor al uw vragen aan de gemeente. Het KCC is elke werkdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Rond de feestdagen zijn er gewijzigde openingstijden. Deze treft u hieronder aan. Om onnodig wachten te voorkomen werkt de gemeente Meerssen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (telefoon 14 043 of aan de balie). Voor producten Burgerzaken (aanvragen paspoort, identiteitskaart, rijbewijs etc) kunt u ook via www.meerssen.nl een afspraak maken. Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

Openingstijden Klant Contact Centrum rond de feestdagen

Vrijdag 18 december : 08.30-14.30 uur (ivm kerstviering medewerkers)
Maandag 21 december : 08.30-17.00 uur
Dinsdag 22 december : 08.30-17.00 uur
Woensdag 23 december : 08.30-17.00 uur
Donderdag 24 december : gesloten
Vrijdag 25 december : gesloten

Maandag 28 december : 08.30-17.00 uur
Dinsdag 29 december : 08.30-17.00 uur
Woensdag 30 december : 08.30-17.00 uur
Donderdag 31 december : gesloten
Vrijdag 1 januari : gesloten
Maandag 4 januari : 10.30-17.00 uur (ivm nieuwjaarsviering medewerkers)

Openingstijden loket Burgerzaken rond de feestdagen

Aanvragen
Het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc. kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken bij ons Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). U kunt ook een afspraak maken via www.meerssen.nl. Dit kan rond de feestdagen binnen de volgende bloktijden:

- maandag 21 december 09.00-12.00 uur
- dinsdag 22 december 09.00-12.00 uur
- woensdag 23 december 15.00-17.00 uur
- maandag 28 december 09.00-12.00 uur
- dinsdag 29 december 09.00-12.00 uur
- woensdag 30 december 15.00-17.00 uur
- maandag 4 januari 10.30-12.00 uur

Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd bij het loket Burgerzaken en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij de snelbalie van het KCC. De snelbalie is geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op donderdag tot 09.00-20.00 uur. Let op! Op donderdag 24 december, vrijdag 25 december, donderdag 31 december en vrijdag 1 januari is de snelbalie gesloten.

Aangifte geboorte en overlijden
Op donderdag 24 en 31 december is bureau Burgerlijke Stand geopend van 09.00-10.00 uur voor aangifte van geboorte en overlijden.

Wachtdienst Openbare Werken
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoedgevallen) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden: tel. 043-3661617).

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.
Voor meer informatie over openingstijden: zie www.meerssen.nl

---

Advertentie wijziging afvalinzameling

---

Zaterdag 2 januari 2016
Champagne
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Deze vindt dit keer plaats op zaterdag 2 januari 2016 van 16.00-18.00 uur in het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.

Het gemeentebestuur hoopt u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Gemeentebestuur & Medewerkers wensen u
Sfeervolle Kerstdagen toe en een Gelukkig & Gezond 2016

---

Verleng tijdig parkeervergunning

Op 1 januari 2016 verlopen alle parkeervergunningen. Houders van een vergunning moeten zelf tijdig een nieuwe vergunning bij de gemeente aanvragen. De aanvraagformulieren voor een nieuwe vergunning of voor een verlenging van de huidige parkeervergunning kunt u downloaden op de gemeentelijke website www.meerssen.nl of afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen).

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vervangende inzameldagen afval met feestdagen

In verband met de feestdagen is de inzameling van afval van 1e Kerstdag verplaatst naar een andere dag en komt de inzameling op nieuwjaarsdag 1 januari te vervallen. Met ingang van 2016 zijn er andere inzameldagen en inzamelroutes. Raadpleeg hiervoor uw persoonlijke afvalkalender. Deze ontvangt u half december.

Afvalinzameling feestdagen

Tijdens de vervangend ophaaldag wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat uw afval vroeger wordt opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk (07.30 uur) buiten.

Let op! Twee keer gft-afval achter elkaar
In de oneven weken wordt gft-afval ingezameld. Omdat 2015 eindigt met een oneven week (week 53) en 2016 begint met een oneven week, wordt er dus twee weken achter elkaar gft-afval ingezameld. Dit heeft tevens tot gevolg dat restafval in de even week 52 van 2015 wordt ingezameld en daarna in de even week 2 van 2016. Hier zitten drie weken tussenl

PMD-afval
Inzameling PMD-afval (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen & drankenkartons)

Op woensdag 23 december (als plaatsvervangende dag voor de inzameling op vrijdag 1e Kerstdag) en op donderdag 24 december (regulier) kunt u weer plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD-afval) kwijt aan de inzameldienst.

In de Afvalwijzer 2015 staat dinsdag 23 december als vervangende inzameldag voor PMD aangegeven. Dit is niet correct. Dit moet zijn woensdag 23 december!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Aanvraag vergunning Drank- en Horecawet

Betreft: de toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure voor: Gemeenschapshuis d'n Huppel (overname), Dorpstraat 1, 6235 AC Ulestraten.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 09-12-2015 t/m 20-01-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij de burgemeester van Meerssen (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afzetten parkeerplaatsen ivm plaatsen materieel tv-uitzendingen vanuit Basiliek

Betreft: het tijdelijk buiten gebruik stellen van vier parkeerplaatsen ten zuidwesten van de Basiliek voor het plaatsen van materieel voor tv-uitzendingen vanuit Basiliek in Meerssen in 2016.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 1. het afzetten met hekken en rood/wit afzetlint van de vier parkeerplaatsen bij de Proostenkelder op zaterdag 2 januari, 19 maart, 11 juni, 23 juli, 24 september, 29 oktober en 17 december 2016;
 2. het plaatsen van materieel op de vier parkeerplaatsen bij de Proostenkelder op bovengenoemde zaterdagen en op zondagochtend 3 januari, 20 maart, 12 juni, 24 juli, 25 september, 30 oktober, en 18 december 2016.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een naambord, Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen (ontvangen 25 november 2015);
 • het verbouwen van het pand en brandveilig gebruiken, Hussenbergstraat 19a, 6243 AG Geulle (ontvangen 26 november 2015);
 • het plaatsen van een dakkapel, Trichterstraat 7, 6241 BX Bunde (ontvangen 27 november 2015);
 • het plaatsen van bewegwijzering (reclame), Maastrichterlaan 82, 6241 JB Bunde (ontvangen 2 december 2015);
 • het kappen van een boom (noodkap), Sint Rochusstraat ongenummerd (naast Sint Agnes kerk) te Bunde (ontvangen 3 december 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • voor het legaliseren van de garage, Heirweg 17, 6243 AC Geulle (verzonden 30 november 2015);
 • het splitsen van een pand in twee woningen (legalisatie), Holstraat 30, 6231 AD Meerssen (verzonden 1 december 2015);
 • het kappen van een boom (noodkap), Sint Rochusstraat ongenummerd, naast Sint Agneskerk, (verzonden 3 december 2015);
 • voor het slopen van garages en het restaureren van het dak van de schuur bij het monument, Dorpstraat 19, 6235 AC Ulestraten (verzonden 4 december 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Informatie:
Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Meerssen 2015

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 1 december 2015 het gewijzigd 'Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Meerssen 2015' vastgesteld.
In werking: 4-12-2015.
Ter inzage: vanaf 8 december.
Waar ter inzage: het besluit is officieel bekendgemaakt op www.overheid.nl op 8 december 2015. Dit een aanvullende kennisgeving. U kunt het besluit raadplegen raadplegen via www.overheid.nl of via de Regelingenbank op www.meerssen.nl. Heeft u geen internet? De papieren stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij: het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad') Postbus 90 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 9 december 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen\

Pdf van deze pagina