Gemeente Meerssen | Waar kan ik terecht voor hulp?

Artikel Waar kan ik terecht voor hulp?

Hulp

Op deze pagina vindt u bij wie u terecht kunt voor hulp. 

Hulp van de gemeente Meerssen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043.
In dringende gevallen kunt u buiten kantooruren en in het weekend ook naar dit nummer bellen. U hoort een bandje. Kies dan voor optie 3. U wordt dan doorgeschakeld naar de Meldcentrale in Maastricht.  

Of stuur bij niet dringende zaken een mailtje aan wateroverlast@meerssen.nl.
Berichten aan dit mailadres worden alleen tijdens kantooruren gelezen.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? 

Bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies?
Bel met Maatschappelijk werk (Trajekt): tel. 043-7630000 of mail naar meerssen@trajekt.nl

Neem dan contact op met slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101.
Of kijk op de website van Slachtofferhulp
Of de website van de GGD Zuid-Limburg

Gezondheidsvragen

Voor vragen over hoogwater en gezondheidsrisico's kijk op de website van de GGD. De unit Medische Milieukunde (MMK) heeft daar een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.
Staat uw vraag hier niet bij, bel dan tijdens kantooruren de unit Medische Milieukunde: 088 - 8805070 of stuur een mailtje naar milieu@ggdzl.nl.

Schadeafhandeling

Bent u getroffene van de wateroverlast in juli en heeft u problemen met de afhandeling van uw schade bij uw verzekeraar? Is het niet duidelijk welke financiële tegemoetkomingen er zijn en op welke u recht heeft? Kunt u hulp gebruiken bij het indienen van een schademelding van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)? Joop Kneepkens is door de gemeente aangesteld als onafhankelijke ervaringsdeskundige om te assisteren in verzekeringskwesties. Hij heeft onder andere de schadeafhandelingen bij de overstromingen 1993 en 1995 vanuit de Provincie Limburg gecoördineerd heb, waarbij hij veel heeft samengewerkt met schade-experts. Daarnaast heeft hij geholpen bij de schadeafhandeling van de aardbevingen in Limburg in 1992 en bij de hevige regenbuien in Slenaken van 2012. De heer Kneepkens kan u helpen bij verzekeringskwesties met uw eigen verzekering of bij het claimen van uw niet-vergoede schade bij het RVO/WTS. Als er nog bepaalde zaken niet helder zijn, kan onze deskundige u eveneens te woord staan. Belangrijk is dat onze deskundige geen expert of contra-expert is, maar iemand die naast u staat en kan helpen bij allerhande kwesties.

Wilt u graag in contact komen met Joop Kneepkens? Stuur dan een e-mailtje aan wateroverlast@meerssen.nl. Vermeld hierin uw contactgegevens en vertel kort uw verhaal over de (verzekerings)kwestie, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. De heer Kneepkens neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.