Gemeente Meerssen | Bekendmaking toepassing burgerparticipatie

Artikel Bekendmaking toepassing burgerparticipatie

Nadat een besluit tot toepassing van participatie is genomen, zorgt de verantwoordelijke medewerker ervoor dat er een officiële mededeling van het besluit komt in het Gemeenteblad en huis aan huis weekblad.

(Voorbeeld bekendmaking)

Officiële Bekendmaking

Denk mee over (onderwerp)

(Het bestuursorgaan) van de gemeente Meerssen is bezig met (nadere toelichting op het betreffende voornemen, het belang daarvan en voor welke doelgroepen, de fase van het beleidsproces waarin de gemeente zich bevindt, de beoogde datum van besluitvorming).

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Het nieuwe (beleid / plan / project) kan gevolgen voor je hebben. Met dit bericht nodigen we je uit om over de plannen mee te denken voordat (het bestuursorgaan) een besluit neemt. Samen hopen we tot goede plannen te komen en bezwaren achteraf te voorkomen.

Hoe kun je meedoen?

(Geef een toelichting op de planning van het participatietraject, de beoogde participanten, de participatievormen, en of er nog formele inspraak volgt en/of bezwaarmogelijkheden zijn).

Wat gebeurt er met de resultaten van de meedenkronde?

De projectleider verwerkt de meedenkreacties en de afwegingen van het bestuursorgaan naar aanleiding van de reacties in een overzichtelijk meedenkverslag. Het verslag bevat ook informatie over de planning van de gemeentelijke besluitvorming (en indien van toepassing: eventuele inspraak- en/of bezwaarmogelijkheden). De gemeente maakt het verslag (zonder naamsvermelding) openbaar via de gemeentelijke website. De deelnemers worden van de plaatsing op de hoogte gesteld. Voor mensen zonder internet is een papieren verslag verkrijgbaar.

Heb je vragen over deze bekendmaking?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 043, of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Meer weten over participatie en inspraak in de gemeente Meerssen?

Raadpleeg de informatie op www.meerssen.nl/participatiewijzer, of bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14043.