Gemeente Meerssen | Verkeersveiligheid Meerstraat Bunde

Artikel Verkeersveiligheid Meerstraat Bunde

De gemeente wil de verkeersveiligheid van de Meerstraat verbeteren. Dit is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Aanleiding waren klachten en meldingen van omwonenden.

De geconstateerde knelpunten zijn:

  1. Overtreden van de maximumsnelheid.
  2. Inhalen ondanks een inhaalverbod.
  3. Gevaarlijke situatie voor overstekende voetgangers en fietsers.

Bijgestelde plannen op basis van meedenkreacties

In november 2021 zijn via deze informatiepagina schetsontwerpen gepresenteerd, waarop u kon reageren. Op basis van de ingekomen reacties zijn de ontwerpen bijgesteld. Het college van b&w heeft op 14 februari 2023 ingestemd met het uitvoeren van het ontwerp voor de aanleg van een middengeleider met plateau bij de oversteekplaats in het verlengde van de Court Pendustraat.

Bekijk hier het plan:

Uitvoering

De aanleg van de middengeleider en plateau in de Meerstraat bij de oversteekplaats in het verlengde van de Court Pendustraat stond aanvankelijk gepland vanaf 27 februari 2023. Door de kou en beschikbaarheid van asfalt was dit echter pas vanaf 20 maart mogelijk. Wegenbouw Brune is op 20 maart gestart met de voorbereidingen. 

Start werkzaamheden opgeschoven

Omdat nog nader overleg met de ondernemers van de Meerstraat noodzakelijk bleek te zijn, is de start van de werkzaamheden opgeschoven. Wij informeren u zo spoedig mogelijk wanneer de werkzaamheden starten en wat de planning is. Wij informeren u dan ook over de tijdelijke verkeersmaatregelen die in verband met de werkzaamheden nodig zijn. 

Vragen? 

Neem contact met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.