Gemeente Meerssen | Verkeersveiligheid Meerstraat Bunde

Artikel Verkeersveiligheid Meerstraat Bunde

De gemeente wil de verkeersveiligheid van de Meerstraat verbeteren. Dit is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). We willen graag dat omwonenden hierover meedenken. Het ministerie van Rijkswaterstaat en Infrastructuur heeft voor de te nemen maatregelen een rijksbijdrage toegekend (Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021). 

Verbetersuggesties

Wij hebben een aantal knelpunten verzameld. Daarna hebben we al een aantal mogelijkheden op papier gezet, waarmee we deze knelpunten zouden kunnen oplossen. Deze verbetersuggesties zijn uitgewerkt in het schetsontwerp.

De knelpunten zijn:

  1. Het overtreden van de maximumsnelheid.
  2. Het inhalen ondanks een inhaalverbod.
  3. Gevaarlijke situatie voor overstekende voetganger en fietsers.


Verbetervoorstellen

  • Het aanleggen van een fysieke middenbaanscheiding door middel van het aanbrengen van zogenaamde Rumble Strips en een ononderbroken lijnmarkering.
  • Wegmarkeringen optimaliseren.
  • Op de kruispunten met de Gravensteinstraat en de Saint Remystraat brengen we een fysieke middengeleider aan. Dit maakt de kruisingen beter zichtbaar en herkenbaar.
  • Bij de fiets-voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de kruising Meerstraat – voetpad Court Pendustraat brengen we een fysieke middengeleider aan met een plateau. Hierdoor valt de oversteekplaats meer op.

Schetsontwerp inzien

U kunt het schetsontwerp met bovenstaande verbetervoorstellen hieronder inzien.

Reageren? 

Heeft u na het inzien van het ontwerp nog andere verbetersuggesties, tips of ideeën om de verkeersveiligheid in de Meerstraat te verbeteren? Laat het ons uiterlijk 22 december 2021 weten via info@meerssen.nlVermeld in het onderwerp van uw e-mailbericht 'Verkeersveiligheid Meerstraat'.

Uitvoering

De resultaten verwerken wij uiteindelijk in een definitief projectplan. We streven ernaar de uiteindelijke maatregelen in 2022 uit te voeren.

Vragen? 

Neem contact met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.