Gemeente Meerssen | Verkeersveiligheid Meerstraat Bunde

Artikel Verkeersveiligheid Meerstraat Bunde

De gemeente wil de verkeersveiligheid van de Meerstraat verbeteren. Dit is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). We willen graag dat omwonenden hierover meedenken. Het ministerie van Rijkswaterstaat en Infrastructuur heeft voor de te nemen maatregelen een rijksbijdrage toegekend (Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021). 

Verbetersuggesties

Wij hebben een aantal knelpunten verzameld. Daarna hebben we al een aantal mogelijkheden op papier gezet, waarmee we deze knelpunten zouden kunnen oplossen. Deze verbetersuggesties zijn uitgewerkt in het schetsontwerp.

De knelpunten zijn:

  1. Het overtreden van de maximumsnelheid.
  2. Het inhalen ondanks een inhaalverbod.
  3. Gevaarlijke situatie voor overstekende voetganger en fietsers.


Verbetervoorstellen

  • Het aanleggen van een fysieke middenbaanscheiding door middel van het aanbrengen van zogenaamde Rumble Strips en een ononderbroken lijnmarkering.
  • Wegmarkeringen optimaliseren.
  • Op de kruispunten met de Gravensteinstraat en de Saint Remystraat brengen we een fysieke middengeleider aan. Dit maakt de kruisingen beter zichtbaar en herkenbaar.
  • Bij de fiets-voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de kruising Meerstraat – voetpad Court Pendustraat brengen we een fysieke middengeleider aan met een plateau. Hierdoor valt de oversteekplaats meer op.

Schetsontwerp inzien

U kunt het schetsontwerp met bovenstaande verbetervoorstellen hieronder inzien.

Uitvoering

De aanleg van de middengeleider en plateau bij de Court Pendustraat voeren we uit vanaf 27 februari 2023. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Tijdens deze periode is de Meerstraat plaatselijk afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de Geulstraat/Maastrichterlaan.

Vragen? 

Neem contact met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.