Gemeente Meerssen | Start aanleg Blauwe Loper

Nieuwsbericht Start aanleg Blauwe Loper

Gepubliceerd op: 15 juni 2023 15:25

Om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, scheiden we het regenwater van het vuilwaterriool met behulp van afzonderlijke regenwaterriolen. Dit regenwater moet echter ook weer afvoeren naar een beek of rivier. Daarom leggen we de zogenaamde 'Blauwe Loper' aan. Dit is de transportleiding richting de Geul. Eind juni/begin juli hebben we kennis gemaakt met de aanleg in de Pastoor Dom. Hexstraat en Hoogveldweg. De aannemer organiseert binnenkort een infobijeenkomst. Omwonenden en andere belanghebbenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Lees meer over de Blauwe Loper.