Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 51 - 18 december 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 51 - 18 december 2019

Gepubliceerd op: 17 december 2019 09:00

Gemeentepagina: week 51
Datum: 
woensdag 18 december 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Mantelzorgcompliment
Vraag het Mantelzorgcompliment aan:
een blijk van waardering voor uw mantelzorger

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar. Dit bedrag  wordt door de gemeente naar uw mantelzorger overgemaakt.  U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2020.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2019 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2019) en u bent woonachtig in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
De gemeente Meerssen stelt voor 2019 als blijk van waardering eenmalig een uitkering €150,- beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2019 aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit treft u aan op www.meerssen.nl. U moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. U kunt dit vervolgens per post sturen aan: Gemeente Meerssen, tav Sociaal Team, postbus 90, 6230 AB Meerssen. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Mensen zonder internet kunnen op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

 • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2019 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2019 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2019 of;
 • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2019.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2019 indienen tot uiterlijk 1 april 2020. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

---

Afvalkalender 2020
Afvalkalender & Afvalwijzer 2020

Deze maand krijgt u weer uw persoonlijke afvalkalender 2020 in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders is op 9 december gestart en duurt tot 20 december.

Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl

Uitgebreide afvalwijzer
Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u ook de uitgebreide Afvalwijzer 2020 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen. Geen internet? Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Meer informatie nodig?
Er is een handige Milieu App met informatie over afvalinzameling, inzameldagen in uw buurt, de milieuparken etc. Via deze Milieu App kunt u tevens gebruik maken van de digitale Milieupas. U kunt de Milieu App installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). U kunt voor meer informatie ook bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl

---

Kerstmis
Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 20 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020.

Op donderdag 19 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 15 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 6 januari 2020 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte of overlijden

Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • maandag 23 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens bovenstaande openingstijden ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

vuurwerk
Samen voor 'n schone straat:
haal gratis vuurwerkafvalzakken in het bestuurscentrum

Tijdens de jaarwisseling genieten veel mensen van het vuurwerk. Het vuurwerkafval blijft na de feestdagen helaas vaak nog lange tijd op straat liggen. Vuurwerkresten zijn schadelijk voor het milieu, Niet ontploft vuurwerk kan gevaarlijk zijn. Om de straten snel weer schoon te krijgen, stelt de gemeente Meerssen vuurwerkafvalzakken beschikbaar. De uitgifte van deze vuurwerkafvalzakken is dit jaar bij wijze van proef en in samenwerking met de gemeente Maastricht.

Steekt u zelf vuurwerk af of blijven er vaak vuurwerkresten in uw straat achter? Wilt u helpen bij het schoonhouden van uw straat? Haal dan bij de gemeente gratis vuurwerkafvalzakken. Er worden maximaal drie stuks per adres uitgegeven (op vertoon van de afvalpas).

Waar & wanneer afhalen?
U kunt de gratis vuurwerkafvalzakken van maandag 16 december t/m donderdag 19 december afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Let op: OP = OP!!!

Hoe gaat het in zijn werk....

 • Na de jaarwisseling kunt u vuurwerkresten verzamelen in de vuurwerkzak.
  Let op: laat de vuurwerkresten eerst hélemaal afkoelen i.v.m. brandgevaar.
 • U kunt de zakken met vuurwerkafval de eerste restafval-inzameldag in 2020 aan de straat zetten samen met uw Restzakken.
 • Het is niet toegestaan ander afval in de vuurwerkafvalzakken te stoppen. De zakken zijn doorzichtig. Als er ander afval dan vuurwerkresten in zit, laat de inzameldienst de zak staan.
 • Omdat het nog om een proef gaat, zijn de vuurwerkafvalzakken voorzien van een gemeentelogo van de Gemeente Maastricht.

---

Nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: maandag 6 januari 2020
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

---

Wie verdient een Jeugdlintje?

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? U kunt hem/haar nog tot 1 maart 2020 nomineren. Kijk voor meer informatie en het voorstelformulier op www.meerssen.nl.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Vastgestelde verordeningen en tarieventabellen 2020

Betreft: Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2020.
Opmerking: de Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2019 vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rioolheffing Meerssen 2020.
Opmerking: de Verordening Rioolheffing Meerssen 2019 vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening parkeerbelastingen Meerssen  2020.
Opmerking: de Verordening parkeerbelastingen  2019 vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2020.
Opmerking: de Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2019 vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening toeristenbelasting Meerssen 2020.
Opmerking: de Verordening Toeristenbelasting Meerssen 2016 vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft:  Verordeningreinigingsheffingen Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2019 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft:  Verordeninghondenbelasting Meerssen 2020.
Opmerking: de Verordening hondenbelasting Meerssen 2019 vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft:  Verordeningmarktgelden Meerssen 2020.
Opmerking: de Verordening marktgelden Meerssen 2019. vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordeningleges Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening leges Meerssen 2019 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2020, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

In werking: 01-01-2020.
Datum ingang heffing: 01-01-2020.
Opmerking:  deze verordeningen worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 18 december 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 12 december 2019de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking:  met ingang van 1 januari 2020.
Waar ter inzage: deze verordeningis officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 18 december 2019. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van een dakkapel en het wijzigen van de bijgebouwen, Kasennerweg 16, 6241 NM Bunde (ontvangen 4 december 2019);
 • het verbreden van de uitrit, Sint Rochusstraat 29, 6241 CD Bunde (ontvangen 5 december 2019);
 • het aanbrengen van zonwering, Beekstraat 1, 6231 LE Meerssen (ontvangen 10 december 2019);
 • het realiseren van een carport, Lange Raarberg 56, 6231 RN Meerssen (ontvangen 10 december 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking:  tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen van het woonhuis, Iepenlaan 56, 6241 AG Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het verbreden van de inrit, Proost Willemstraat 26, 6231 CW Meerssen (verzonden 9 december 2019);
 • het verbreden van de inrit, Bunderstraat 245, 6231 EK Meerssen (verzonden 11 december 2019);
 • het verbouwen en het uitbreiden van de bestaande woning, Stationstraat 14, 6231 CL Meerssen (verzonden 12 december 2019);
 • het bouwen van twee winkelwagenstallingen, Sint Agnesplein 8, 6241 CA Bunde (verzonden 13 december 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 18 december 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen