Gemeente Meerssen | Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een stal aan Raar 55 te Meerssen

Officiele publicatie

Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een stal aan Raar 55 te Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een stal aan Raar 55, 6231 RP Meerssen hebben ingetrokken op 2 mei 2022.

Nadere informatie

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.